Den nye jernbanestasjonen og -traseen i Moss skal stå klar i 2024. Først da starter Statens vegvesen arbeidet med riksvei 19. Ved Kransen (øverst til venstre) må veien krysse jernbanen. Etter det er planen å bygge veien i tunnel opp mot Tykkemyr.

Ny riksvei kan ende opp i dagen

Statens vegvesen vet ikke om de klarer å legge nye riksvei 19 i tunnel gjennom hele sentrum.

Roar Midtbø Jensen, Statens vegvesens avdelingsdirektør i Østfold, forteller at det fortsatt er et åpent spørsmål hvordan riksvei 19 skal gå gjennom Moss sentrum.

– Per dags dato vet vi ikke så mye. Vi jobber fortsatt med å legge planer for strekningen Kransen-Tykkemyr. Utgangspunktet vårt nå er, som det står i Nasjonal Transportplan (NTP), en tunnelløsning. Det er det vi jobber med i første omgang. Så får vi se hva resultatet blir, sier han.

Må gå over jernbanelinja

Det er derimot ikke sikkert at de ender opp med å velge denne løsningen.

– Det eneste som er sikkert er at vi må over jernbanen i Kransen-området. Det har vært klart ganske lenge. Så er spørsmålet videre: Blir det tunnel eller kulvert etter det, hvor mye av veien skal gå i dagen og så videre? Det har vi ikke noe svar på ennå. Vi vet foreløpig for lite om grunnforholdene, sier han.

Hvis de skulle ha bygget en tunnel under jernbanen ved Kransen ville det blitt både for dyrt og krevende, forklarer han.

– Vi ser på det som uaktuelt å gå under traseen der. Den muligheten vi har er dermed å bygge en kulvert som går over jernbanen, sier Jensen.

Prisen kan skyte til værs

Usikkerheten knyttet til hvordan riksvei 19 skal gå fra Kransen og oppover mot E6 betyr samtidig at det ikke er klart hvor mye prosjektet vil koste.

Statens vegvesens prislapp på 2,7 milliarder kroner i plangrunnlaget kan derfor ende opp med endres betraktelig, avhengig av hva slags løsning de velger.

Generelt sett er tunnelløsninger mer kostbare enn å legge en vei i dagen.

– Ville vært krise

Arild Svenson (Frp), leder av teknisk utvalg i Moss, er ikke i tvil om hva det ville betydd for byen dersom hele eller deler av riksvei 19 ikke legges i tunnel gjennom sentrum.

– Det ville vært en skikkelig nedtur å få trafikkutfordringene opp i dagen og inn i bybildet, sier han.

Partikollega Erik Szkutak tror veivesenet vil få store problemer med å unngå å legge veien i dagen på grunn av grunnforholdene langs strekningen.

– Dette har vi påpekt i 25 år. Løsningen med tunnel har vi ikke tro på, sier Rygge-politikeren og legger til:

– Vi ønsker ingen firefelts motorvei som deler byen i to. Det ville vært krise, sier han.

Bedre oversikt til høsten

Avdelingsdirektør Jensen forteller at de ønsker å legge fram en sak til høsten for kommunen.

– Da vil hovedretningen på det videre arbeidet være klart, sier han.

Flere lokalpolitikere, deriblant mosseordfører Tage Pettersen har tidligere presset på for å få mer fortgang i arbeidet, ved å be veivesenet hoppe over kommunedelplanen og gå rett på en reguleringsplan. Ifølge Jensen er det noe de vurderer.

Det var også lenge et ønske at den nye jernbanetraseen og rv19 skulle bygges samtidig. Det har vist seg å ikke være mulig. Bane Nor vil ikke lenger vente på Statens vegvesen; De forventer å være ferdige i 2024. Først da starter Statens vegvesen arbeidet med rv19.