Ny Kurs bør tone flagg

Våre kolleger i Moss Avis skal ha ros for initiativet til en politisk, lokal meningsmåling, utført av InFact. Resultatene er interessante, og gir et bilde av en by som også er i politisk endring. Men når vi for en gangs skyld deler ut noen godord til Moss Avis, er det kanskje også på sin plass å helle litt malurt i begeret. I en artikkel som dokumenterer at det er et flertall i Moss som er mot privatisering av omsorgstjenester, gjøres et større intervju med dem som er for privatisering, og ganske kraftig mot at helsetjenestene skal være offentlige. InFact-målingen viser at 51,6 prosent av menn og 57,9 prosent av kvinnene i Moss er mot privatisering av omsorgstjenester. Kun 35,1 prosent av mennene og 30,4 prosent av kvinnene sier at de er for privatisering av omsorgstjenester.

Spørsmålet om privat eller offentlige helsetjenester er en av de sakene som viser de klare skillelinjene mellom de politiske blokkene i Moss. Da de rød/grønne overtok styringsflertallet i Moss bystyre i 2017, slo de fast at det skulle bli slutt på fritt brukervalg innen helsevesenet, og at kommunen skulle overta driften av Orkerød sykehjem og Skoggata bo- og servicesenter. Dette ble raskt fulgt opp med politiske vedtak, og en sterk beslutningskraft.

Spørsmål om organisering av omsorgstjenester kommer til å bli en het potet også i den kommende valgkampen. Da blir det spennende å se hvordan nykommerne i Ny Kurs vil stille seg. Partiprogrammet er vagt: «Ny Kurs vil sikre kommunal kompetanse innen forvaltning og kontroll av inngåtte avtaler med private og ideelle driftere». Ny Kurs vegrer seg for å ta stilling til hvilken politisk blokk de vil støtte. Siden ambisjonene er å selv kapre ordførerkjedet, så er det forståelig at de prøver å være blokknøytrale. Men partiet bør uansett fortelle velgerne om de vil privatisere omsorgstjenestene. Det er en svært viktig sak, som byens innbyggere må få ta stilling til før de legger sine partilister i valgurnene.