Nok en støyklage mot Ekeby gård

– Det er utrolig at politikerne i Rygge gjør knefall for Finn-Erik Blakstad, i stedet for å verne om naboenes helse.

Det er Sverre Been og Åsmund Svendsen som fyrer av denne salven. De viser til vedtaket i Plan- og miljøutvalget, som har gått imot rådmannens innstilling i saken om støy fra Ekeby gård på Fuglevik. Politikerne har snudd – i varaordførerens favør. Nå har 16 naboer til Ekeby gått sammen om en klage som er sendt til kommunen.

– Vi kan ikke godta særbehandling av varaordføreren. Nå regner vi med at klagen vår går videre til Fylkesmannen, og at Blakstad deretter får et nytt pålegg om å isolere låvetaket sitt, sier Sverre Been.

Les også: Nabo politianmelder varaordføreren: – Jeg føler meg sjikanert
Les også: – Skal mye til før det betraktes som sjikane

Støyisolering

For det er isolering av låvetaket som denne gang er stridens kjerne i den langvarige striden mellom innehaver Blakstad på Ekeby og hans naboer. Da Blakstad fikk innfridd en søknad om bruksendring fra låve til festlokale i 2004, la han fram tegninger som viste at låvetaket skulle isoleres. I ettertid har det vist seg at dette ikke er blitt gjort. Naboene hevder at det har medført altfor høyt støynivå, noe som ødelegger nattesøvnen når det er fest på låven.

11. juni i år vedtok kommunen at Blakstad var nødt til å gjennomføre takisoleringen. Dette protesterte Blakstad på, og klaget vedtaket inn for PMU. 4. september fikk han enstemmig medhold av PMU-politikerne, som dermed gikk mot innstillingen fra rådmannen.

– Dette var et svært skuffende vedtak, sier Sverre Been, som ikke kan forstå at kommunens politikere kan oppheve et pålegg om å isolere låvetaket.

– Vi har vært plaget med støy i 14 år, og da vi oppdaget at Blakstad ikke hadde isolert taket, slik han lovet i sine tegninger fra 2004, fikk vi forklaring på hvorfor støyen «lekker ut» i nabolaget, sier Been.

Saksbehandler Siw Gjøsund i kommunen forteller at klagen fra naboene vil bli behandlet på et senere møte i PMU.

– Hvis klagen ikke blir tatt til følge, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen, sier hun.

Les også: Ordføreren frykter konflikten kan skade lokalpolitikernes omdømme

NABOSTRID: – Jeg har ikke lest klagen, og har derfor ingen kommentar, sier Finn-Erik Blakstad. FOTO: Paul Norberg

– Ikke næringsfiendtlige

– Vi er ikke næringsfiendtlige, og ønsker å legge til rette for arbeidsplasser i kommunen. Virksomheten på Ekeby sysselsetter en del mennesker. Da rapporten fra Multiconsult fastslo at det ikke har noen hensikt å isolere taket for å senke støynivået, så vi ingen grunn til å opprettholde vedtaket om takisolering. For å være på den sikre siden har utvalget pålagt Blakstad å foreta støymålinger, sier utvalgsleder Hilde Pettersen (Ap).

– Har dere satt en tidsfrist for når støymålingene skal finne sted?

– Nei. Det burde vi kanskje ha gjort, sier hun.

De 16 naboene er ikke imponerte over rapporten fra Multiconsult.

«Rapporten er rekvirert av Finn-Erik Blakstad, og er som sådan et «bestillingsverk». Multiconsult har ikke vært på Ekeby i forkant av rapporten, og denne har ikke vært fremlagt til offentlig gjennomsyn før PMUs møte», skriver naboene i sitt klagebrev.

Dagsavisen Østfold har bedt om en kommentar fra Blakstad, men han har ikke lest den siste naboklagen og ønsker derfor ikke å gi noen kommentar.