Næring- og kulturkomiteen i Østfold skuffet over regjeringens kulturmelding

Komiteen håpet på en kulturmelding som delegerer ansvaret for regionale kulturinstitusjoner over til nye Viken fylkeskommune. Slik gikk det ikke.

– Jeg hadde ærlig talt forventet mer av den første kulturmeldingen på 15 år, og at regjeringen skulle stake ut en klar kurs. Nå oppfatter jeg at kulturministeren ønsker å fortsette diskusjonen med fylker og regioner om hvordan kulturorganiseringen skal være. Vi står på status quo, og det er ikke mye å rope hurra for, sier Andreas Lervik (Ap), leder av Næring- og kulturkomiteen i Østfold.

Han har ventet på regjeringens kulturmelding, og hatt håp om en avklaring på hvordan oppgavefordelingen skal være mellom fylker, regioner og stat.

Lervik mener at kulturmedarbeiderne i fylkene har vel så god kompetanse, som statlige aktører, til å forvalte regional kulturvirksomhet. Han viser blant annet til Fredriksten og Oscarsborg festninger, som ikke lenger er forsvarsverk, men formidlere av kulturhistorie.

– Feiget ut

– Men vi skal ta utfordringen med å diskutere dette videre, selv om det nå hadde vært en gylden mulighet for regjeringen til å komme de nye fylkeskommunene i møte, påpeker han.

– Beslutningsvegring – det er det første inntrykket jeg har av regjeringens kulturmelding. Meldingen er generell, viser ikke noen vei framover for Kultur-Norge, og følger ikke engang opp regionreformen som regjeringen selv har tvunget gjennom. Jeg er skuffet, sier Johan Edvard Grimstad (Sp), nestleder i samme komité.

– Hva forventet du?

– Jeg hadde et håp om en klar retning, som ville gi de nye fylkene sterkere råderett over drift og forvaltning av kulturinstitusjonene. Det ville kunne gi mer samarbeid mellom såkalt høy- og lavkultur, mellom sentrale institusjoner og lokale kulturmiljøer, flere synergier for vekst og utvikling på tvers. Men her har kulturministeren feiget ut. Jeg tror at hun ikke tør å utfordre de store og sterke kulturenhetene i Norge, for eksempel ved å gi oppgaver fra kulturrådet til fylkeskommunene, sier Grimstad.

Museumsmelding

Direktør Hege Hauge Tofte i Østfoldmuseene er mest opptatt av at det er varslet en egen museumsmelding, som kommer rundt årsskiftet 2019/2020.

– Jeg har ikke fått gjennomlest kulturmeldingen ennå, men har merket meg at det foreløpig ikke er bestemt noen endringer for museene. Jeg ser fram til en evaluering av arbeidet med museumsreformen, som vi har jobbet med siden 2006. Målet var sterkere museumsfaglige institusjoner, som skulle utvikle og utvide museumstilbudet for publikum. Jeg håper at museumsmeldingen vil gi oss gode svar på hvordan fremtidens museer skal forvaltes og driftes, sier Tofte.