Nektes å gå med egen parole i 1. mai-tog

Aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss (BBM) ville gå med en egen parole under årets tog. – 1. mai er ikke en arena for politiske omkamper, svarer LO.

Jonathan Parker, leder av Bedre Byutvikling Moss (BBM), hadde i forkant av årets 1. mai-tog sendt en henvendelse til LO og bedt om at hans organisasjon kunne gå med en egen parole. Det ble avslått av et enstemmig styre i LO Moss og omegn.

Årsaken var at «1. mai er arbeidernes dag og ikke en arena for politiske omkamper» – en begrunnelse som Parker har liten forståelse for.

– Jeg synes det er veldig pussig at de ikke nevner selve parolen. De er bare opptatte av å nekte oss å delta som organisasjon, sier han.

Mener de blir sensurert

Én av parolene de ønsket å fremme var «Ja til en bedre byutvikling i Moss». Parker mener deres budskap i aller høyeste grad berører arbeidere.

– Dette berører alle arbeidsfolk i Moss, særlig de som bor eller bodde i Nyquistbyen, og som har blitt kastet ut av Bane Nor. Det berører også folk som skal på jobb, men ikke kommer fram, og det berører næringene som prøver å drive i denne byen, sier han.

Deres håp var at ved å delta i toget, ville det skaffe grupperingen deres mer oppmerksomhet.

– De nærmest sensurerer oss og fratar oss et eksistensgrunnlag, mener Parker.

Ønsker å dukke opp uansett

Til tross for avslaget, har Parker og flere av hans medlemmer i BBM likevel tenkt til å møte opp i toget.

– Vi vil stille opp som privatpersoner i toget under de parolene vi mener best passer våre verdier. Hvis vi blir nektet det, vil vi omgruppere oss og se på toget i stedet, sier han.

Uforenelige verdier

Britt Øyen, leder av LO Moss og omegn, bekrefter at BBM ble nektet å gå med egne paroler under året 1. mai-tog.

Hun mener BBMs synspunkter ikke er helt forenelig med det LO står for.

– Parolen deres var det ikke noe galt med, men de ville komme med en rekke underplakater med meninger som vil ramme en rekke arbeidsplasser i nærmiljøet. De er for eksempel imot havna. Og når det gjelder utredning av langtunnel, så er det et forsøk på å trenere en sak som er politisk behandlet for lenge siden, sier hun.

Truer med bortvisning

Det at organisasjoner eller andre grupperinger blir nektet å delta i 1. mai-toget med egne paroler er ikke vanlig kost. Faktisk har det aldri skjedd før i Moss, så vidt Øyen kan huske.

Hun understreker at alle privatpersoner er velkomne til å delta, også BBMs medlemmer, så lenge de går under godkjente paroler og ikke med egne plakater og kamprop.

– Hva hvis de vil forsøke å fremme egne budskap?

– Da vil de bli bortvist, svarer Øyen.