Politikerne i Østfold sier de vil kjempe for å unngå flere utsettelser. Fra venstre: Inger-Lise Skartlien (ordfører i Rygge), Ole Haabeth (fylkesordfører), Anne Kari Holm (varaordfører i Halden), René Rafshol (ordfører i Råde), Svein Larsen (gruppeleder i Sarpsborg Ap), Jon-Ivar Nygård (ordfører i Fredrikstad) og Hanne Tollerud (ordfører i Moss).

Nekter å godta en togutsettelse

Et samlet ordførerskap i Østfold vil kjempe med nebb og klør for å stanse Bane NORs foreslåtte utsettelse av InterCity-prosjektet. En utsettelse vil bety kaos for pendlere til og fra Oslo, spår lederen av Pendlerforeningen i Østfold.

Bane NOR har slått fast at det ikke er realistisk å gjennomføre InterCity-utbyggingen innenfor tidsrammene Stortinget vedtok for bare åtte måneder siden.

For Østfolds del betyr det at dobbeltspor til Fredrikstad kan bli utsatt fra 2024 til 2027, og til Sarpsborg utsatt fra 2026 til 2029 (se faktaboks).

Kaller det et løftebrudd

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) gjør det klinkende klart at de berørte ordførerne ikke vil akseptere noen utsettelser av dobbeltspor gjennom fylket.

– Dersom dette blir stående, så er det ikke mulig å kalle det noe annet enn et løftebrudd, sier han.

Han minner om at framdriften til dobbeltspor langs Østfoldbanen har vært spikret i begge de forrige Nasjonale transportplanene (NTP).

– Det er klart at dette må følges opp, ellers blir det som å kaste blår i øya på folk, mener han.

Byutvikling på vent

Jon-Ivar Nygård (Ap), ordfører i Fredrikstad, støtter Haabeths resonnement.

– Her har vi vært veldig lojale mot nasjonale myndigheter og sørget for rask fremdrift, og så bidrar de nå kanskje til det motsatte, sier han.

Halden er blant kommunene som blir hardest rammet av en eventuell forsinkelse. De ligger sist i løypa og det er nå usikkert når dobbeltsporet kan gå helt dit.

– Alle store byutviklingsplaner i Halden er lagt på vent på grunn av jernbanen, sier varaordfører Anne Kari Holm (Sp).

Frykter mer pendlerkaos

Willy Frantzen, leder av pendlerforeningen i Østfold, er også tydelig på at det vil være et klart løftebrudd av regjeringen, dersom Bane Nors anbefaling om å utsette InterCity-utbyggingen tas til følge.

– Det vil være helt uspiselig for mennesker som er avhengige av å bruke tog som transportmiddel for å ta seg til og fra jobb, sier han.

Konsekvensen av en utsettelse mener han vil være økt press på NSB og en vanskeligere hverdag for pendlere inn og ut av Oslo.

– Det vil være kaos. Det blir bare flere og flere som kommer til å ta toget, sier han.

Pengebrems

Frantzen har kjempet i 20 år for å bedre tilbudet til pendlerne langs Østfoldbanen.

– Det er veldig alarmerende at denne saken har blitt vedtatt gjennomført innen en viss tid i to forskjellige stortingsperioder, men at det nå kommer fram at man mangler penger.

Hans inntrykk er at beslutningstakerne ikke ser på de menneskelige behovene.

– Det er hundretusener av reisende inn og ut av Oslo hver eneste dag. I stedet for å tenke på dem, virker det som at man i stedet tenker på penger, mener han.

– Nyttig innspill

Dagsavisen Østfold har bedt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om å svare på kritikken. Da vi gikk i trykken onsdag hadde han fortsatt ikke gjort det. 

I en uttalelse kort tid etter at Bane Nors foreslåtte utsettelse ble kjent, kalte han det et «nyttig innspill».

– Jeg har merket meg at Bane NOR foreslår endringer i rekkefølge for selve utbyggingen av infrastruktur. Det må jeg få satt meg inn i. Det er bra at Bane NOR har gjort et grundig arbeid med hvordan de skal minimere transportutfordringene i byggeperiodene og sikre at prosjekter er best mulig koordinert opp mot kapasiteten i anleggssektoren. Dette er nyttige innspill som Jernbanedirektoratet kan jobbe videre med.

Jernbanedirektoratets forslag til handlingsprogram vil bli sendt på høring før fastsettelse av det endelige programmet. Det er ventet å være på plass før sommeren i år.