Andelen østfoldinger som er helt arbeidsledige har ifølge Nav sunket. Her fra jobbmessa i Moss tidligere denne måneden.

Nav: Færre helt arbeidsledige i Østfold

Navs oversikt over arbeidsledighet viser at flere kommer seg ut i arbeidslivet. Tre kommuner i Østfold skiller seg ut i negativ forstand.

Høyest arbeidsledighet har nemlig Moss, Askim og Eidsberg, med 3,3 prosent hver. Dette er andelen av arbeidsstyrken som er helt uten jobb.

Samlet sett hadde Østfold en ledighet på 2,8 prosent. Det er 363 færre helt ledige enn i april 2017.

– Utviklingen i arbeidsmarkedet går riktig vei, med flere arbeidsplasser og lavere ledighet i Østfold, sier fylkesdirektør Sverre Jespersen.

Likevel er det, tradisjonen tro, høyere enn landsgjennomsnittet, som i april 2018 havnet på 2,4 prosent. Høyest andel helt arbeidsledige hadde nabofylket på andre siden av Oslofjorden, Vestfold, med 3,1 prosent.

Over 5.000

Oversikten viser også at bruttoledigheten til Nav har falt det siste året. Ved utgangen av april deltok 987 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak i Østfold. Sammen med de helt ledige er det dermed 5.029 østfoldinger uten ordinært arbeid. Det er en nedgang på 613 personer sammenlignet med april 2017.

Bruttoledigheten utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,9 prosent bruttoledige i april i fjor.

De unge sliter mest

De aller fleste østfoldingene som er helt arbeidsledige er i 20-årene. 4,4 prosent av personer mellom 20 og 24 år er nå uten jobb. Dette inkluderer ikke personer som for eksempel studerer eller gjennomfører militærtjeneste.

Aller best står det til med personer i 50-årene. Her er kun 1,9 prosent av arbeidsstyrken uten jobb. Trøgstad er den kommunen i Østfold som har lavest arbeidsledighet, med 1,2 prosent. Da telles ikke Rømskog, som i april har hatt så få arbeidsledige at det ikke er ført noen oversikt av hensyn til personvernet.

Nedgangen i arbeidsledigheten har ifølge Nav vært størst blant arbeidere med yrkesbakgrunn fra industrien.