Nabo politianmelder varaordføreren: - Jeg føler meg sjikanert

Striden mellom gårdeier Finn-Erik Blakstad på Ekeby gård i Rygge og en del av hans naboer tilspisser seg.

Av Paul Norberg

Bakgrunnen er at 16 naboer, deriblant Sverre Been, har klaget på driften av Ekeby gård. De klager på høyt støynivå når det pågår fester i selskapslokalene på gården, og mener at driften av gårdsbutikken strider mot vedtak fra Fylkesmannen i Østfold.

På Facebook

I den forbindelse la Blakstad ut følgende melding på Facebook:

«BEKLAGER!

• Sverre Been har klaget på kommunens vedtak om at gårdsbutikken kan åpne.

• Fylkesmannen har omgjort vedtaket.

• Det blir dermed ingen aktivitet framover».

Meldingen ble lagt ut onsdag 18. april, og tirsdag ettermiddag var det kommet inn flere enn 40 kommentarer. De fleste beklager seg over at gårdsbutikken ikke blir åpnet. Noen legger skylda på Sverre Been, med kommentarer av denne typen:

«Helt utrolig ... hvor lenge skal den tullingen få holde på».

«Hva er egentlig problemet hans? Dette hadde vært så utrolig koselig for alle oss som bor her ute. Håper Sverre flytter langt vekk snart».

– Blakstad har bevisst hengt ut meg, selv om han utmerket godt vet at det er 16 naboer som har gått sammen om de høyst reelle klagene våre. Jeg oppfatter det som sjikane, og synes det er ganske oppsiktsvekkende av en varaordfører å bruke den slags skyts mot en innbygger i kommunen. I kommentarfeltet rettes også angrepene mot meg. Blakstad bruker en arena som jeg ikke engang er inne på, og dermed får jeg heller ikke anledning til å ta til motmæle, sier Sverre Been.

Informasjon

– Dette er ingen sjikane. Jeg har fått mange forespørsler om når gårdsbutikken skal åpne igjen. Siden det nå er usikkert når jeg kan starte opp, la jeg ut denne Facebook-informasjonen. Jeg visste ikke at Sverre Been har tenkt å anmelde dette, og har derfor ingen kommentar til det før jeg eventuelt blir anmeldt, sier Blakstad.

– Er det riktig av deg som varaordfører å legge ut meldinger som rettes mot navngitte personer?

– Sverre Been er navngitt blant dem som klager på gårdsdriften. Jeg la ut et bilde av tittelen på arket, og der er Sverre Been angitt som adressat. Dette er et offentlig dokument, og jeg ser ikke at dette er noen feil, sier Blakstad.

Langvarig

Striden mellom naboene og Ekeby gård har pågått i mange år, og nå har naboene fått medhold fra Rygge kommune når det gjelder støy. Det viser at sydfløyen i selskapslokalet på Ekeby ikke er isolert, noe som påfører naboene høyt støynivå når det pågår fester i lokalene. I Finn-Erik Blakstads arbeidstegninger fra 2004 står det klart at både vegg og gulv er isolert. Men det viser seg at det ikke er blitt gjort.

Les også: Rygge om egen varaordfører: - Driver ulovlig

Kommunalsjef Gorm Gullberg skriver i et brev til naboene at «Vi innser at dere har vært plaget av støy over lang tid, og vi setter nå mer inn på å få avklart hvordan vi kan få hjulpet dere med støyproblematikken. Vi har sett på forholdet med utgangspunkt i både plan- og bygningsloven og i folkehelseloven. Om mulig ser vi også på vilkårene i forbindelse med søknad om skjenkebevilling».

Dette brevet var datert 22. april, og allerede to dager etter vedtok Rygge kommune at isolering av bygningen gjennomføres innen 22. mai. Hvis det ikke skjer, vil det bli nedlagt forbud mot å arrangere selskaper i lokalene.

Fire bryllup

– Det er planlagt fire bryllup i mai og juni, og jeg regner med at de selskapene blir gjennomført som planlagt, sier Finn-Erik Blakstad.

– Hva gjør du nå?

– Fylkesmannens vedtak av 11. april i år gjelder hovedsakelig gårdsbutikken og kafédrift. Rygge kommune ga meg tidligere dispensasjon, slik at jeg kunne ha butikk på gården. Denne dispensasjonen godtar ikke Fylkesmannen. Jeg må derfor få en avklaring fra Rygge kommune om hva som skal til for å kunne tilfredsstille kriteriene til gårdsdrift. Jeg har spurt om det før, uten å få gode svar. Men jeg får prøve igjen. Det kan jo ta en tid før det blir klarlagt, og dermed tar det også tid før butikken kan åpnes igjen, sier Finn-Erik Blakstad.