Halmstad barneskole: Barneskolen sto ferdig i 1954, og har i flere år vært moden for riving. Fjerning av skolebygningen er en del av en større trafikkplan for Halmstad-området, og skal sikre trafikksikkerheten for barn, ansatte og innbyggere i Rygge.

Nå rives skolen på Halmstad

I disse dager rives den eldste delen av gamle Halmstad barneskole. Nå blir det parkeringsplass og grøntanlegg på dette området.

Av Paul Norberg

Da den nye ungdomsskolen i Rygge sto ferdig i 2016, flyttet barnetrinnet og SFO på Halmstad over i lokalene til den tidligere ungdomsskolen. Siden den gang har den eldste delen av barneskolen stått tom. På våren 2017 vedtok kommunestyret at barneskolen skulle rives. Og nå er rivingsarbeidene i full gang.

– Trafikksikkerhet

– Vi skal gjøre hele dette området mer trafikksikkert, sier kommunalsjef for plan og miljø, Gorm Gullberg.

Han forteller at det er viktig å få til parkeringsforhold for både ansatte og for dem som henter barn på skolen. I tillegg er det viktig å få bedret trafikkforholdene for besøkende til Ryggehallen.

– Trafikksikkerheten skal bedres, og vi skal i tillegg etablere et grøntanlegg når bygningsmassen fra den gamle barneskolen er borte, sier Gullberg.

Det er AF-gruppen som har fått oppdraget med å rive Halmstad barneskole. Prisen er fast satt til 2,3 millioner. I tillegg er det satt av penger til å bedre gatestandarden i området rundt skolen og idrettsanlegget på Halmstad. Etter planen skal rivearbeidene være ferdige i løpet av uke 19; det vi si rundt 10.–11. mai.

– Har det vært noen protester mot rivingen den gamle skolen?

– Nei. Saken ble drøftet inngående med skolen og FA, og det var bred enighet om at den eldre bygningsmassen burde rives.

Vi sendte også ut nabovarsel i god tid, men det har ikke kommet inn noen innvendinger. Det er snarere tvert imot. Vi har fått muntlige henvendelser på at det er bra at denne bygningsmassen nå blir borte. Når et bygg står tomt over lengre tid, er det risiko for at blir begått hærverk.

– Vi hadde håpet at rivingen skulle ha startet en del tidligere, men overraskende nok var det vanskelig å få noen entreprenører til å påta seg oppdraget, sier kommunalsjef for oppvekst og kultur, Lars Gjemmestad.

Han forteller at det har vært en forutsetning i flere år å få revet den gamle barneskolen, som ble bygd i 1954.

– Rivingen er en del av en større trafikkplan for hele Halmstadområdet, og jeg er svært fornøyd med dette arbeidet omsider er i full gang, sier Gjemmestad.

1–7-skole

Den nåværende delen av Halmstad skole er en 1–7-skole med omkring 260 elever og 50 ansatte på skole og SFO. Skolen har også kommunens tilbud til nyankomne elever fra utlandet. I det som omtales som «Velkomstklassen» er det mellom 10 og 15 elever fra annet til tiende trinn. Høsten 2017 åpnet Voldskogen barnehage i samme område som barneskolen. Barnehagen har 22 barn og seks ansatte. Administrativt ligger barnehagen under Halmstad skole. Lars Gjemmestad forteller at kommunen tilbyr gratis frokost for elever som ikke rekker å spise frokost hjemme.

– Det er overraskende mange som benytter seg av dette tilbudet, sier han.

paul.norberg@dagsavisen.no