Annonse
AVSLAG: Det kan bli billigere bompassering på E6 ved Moss når Østfold bompengeselskap får tilskudd for å redusere takstene. Det er Erlend Wiborg (Frp, innfelt) godt fornøyd med.

Nå går det mot bompengekutt i Østfold

Dersom alle berørte kommuner sier ja, kan det bli rundt ti prosent billigere å kjøre gjennom bomringene i fylket innen året er omme.

Annonse
Lokale nyheter

Bakgrunnen for priskuttet er regjeringens såkalte bompengereform, som ble vedtatt på Stortinget i fjor og som blant annet skal effektivisere driften av bomringene gjennom å slå sammen fra 60 bompengeselskap til fem regionale. Hensikten fra regjeringshold skal være at flest mulig av kronene som betales inn for bompasseringer går tilbake til veibygging i stedet for administrasjonskostnader.

Som et ledd i denne reformen ble det i statsbudsjettet for 2017 innført en tilskuddsordning på 500 millioner kroner til reduksjon av bompengetakstene på riksveier utenfor byområdene, og det er denne ordningen Østfold Bompengeselskap nå kvalifiserer til.

– Tilskuddet tildeles årlig og vil kunne medføre en reduksjon i gjennomsnittstaksten på om lag ti prosent, opplyser daglig leder Nils Christian Helgesen i Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS til Dagsavisen Østfold.

– 46 millioner

Ifølge stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra bompengemotstandspartiet Frp, er det to prosjekter i Østfold som vil få til sammen 46 millioner kroner årlig fra den statlige tilskuddsordningen. Det ene er E18 Riksgrensen-Ørje og Knapstad-Retvet, mens det andre er E6/E18 Østfoldpakken.

Han er godt fornøyd med at Østfold-bommene er blant prosjektene som er plukket ut.

– Dette er penger som skal gå rett til å redusere takstene. Jeg er svært glad for at Østfold blir tilgodesett med en vesentlig andel av potten, sier Wiborg.

Gir seg ikke

– Men dere blir ikke kvitt bompenger fullt og helt slik dere ønsker, er det da noen grunn for Frp til å juble over ti prosent reduksjon i takstene?

– Vi har ikke flertall for å fjerne alt av bompenger, men vi fortsetter kampen og gir oss ikke før vi har vunnet. Enhver reduksjon er gledelig og et steg på veien, sier Wiborg.

For at takstreduksjonen skal bli virkelighet kreves det vedtak i fylkeskommunen og berørte kommuner i fylket om ny standardisert takst- og rabattstruktur for alle bomringer.

Blir ikke stående lenger

– Forutsatt lokalpolitiske vedtak er det ventet å kunne gjennomføres mot slutten av året, sier Nils Christian Helgesen.

Dette innebærer blant annet en flat rabatt på 20 prosent for personbiler, både store og små, og bobiler med autopass-brikke og gyldig avtale – uansett hvilken bom du passerer. Helgesen understreker at den nye bompengeordningen ikke nødvendigvis betyr at bommene blir stående lenger.

– Dette vil ikke innebære vesentlige endringer i gjenværende innkrevingstid ved bomstasjonene, sier han.

Annonse