Miljøtilstanden i Mossesundet er ikke forsvarlig. FOTO: HANNA K. SOMMERSTAD

Mye mer gift i sundet enn i havna

MILJØ: I dag kommer strategiforslaget fra Fylkesmannen som beskriver miljøtilstanden i Mossesundet. Det er dyster lesning. Og tida til å fikse det, er knapp.

Miljøsituasjonen i Mossesundet er langt mer alvorlig enn utenfor Moss Havn. Det kommer fram når Fylkesmannen i Østfold i dag sender ut sitt strategidokument «Mossesundet - miljømål og tiltaksstrategi». Strategien skal nå på høring, før den skal revideres, vedtas og brukes som grunnlag for videre arbeid etter nyttår.

- Det er ingen tvil om at det er mye mer miljøgifter i bunnen i Mossesundet, enn det er utenfor havna, sier senioringeniør Karsten Butenschøn hos Fylkesmannen, som er en av dem som står bak strategien.

Bakgrunnen for tiltakene er at vannforskriften krever at alle vannforekomster i Norge skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand innen 2015 eller 2021. Moss kommune har imidlertid fått dispensasjon fra den første tidsfristen, og har krav på seg til å sørge for god vannkvalitet innen 2021.

 

Må dekkes til

I strategiforslaget framgår det at enkelte områder i Mossesundet er så forurenset at «vanlige» miljøtiltak som rensing og filtrering før noe slippes ut i sundet, ikke vil fungere.

- Vi snakker her om gamle synder. Miljøgiftene stammer både fra gater og byliv, men aktivitetene som var på Værven er nok det som har forurenset mest, forklarer Butenschøn.

Derfor foreslår strategien tiltak som for eksempel å dekke til havbunnen, slik det nå planlegges for på andre siden, utenfor havna.

- De grunne områdene i sundet må dekkes til før de dypere områdene. Ut over dette, vil kvaliteten på selve vannet forbedre seg selv gjennom de tiltakene vi allerede gjør - så lenge vi fortsetter å gjøre dem, sier han.

Videre foreslår strategien at tildekking bør samordnes med når det faktisk er masser tilgjengelig.

- Her kan Fylkesmannen følge med, og «hoppe på» når anledningen byr seg, sier Butenschøn, som ser for seg at byutviklingsprosjekter langs Mossesundet vil utgjøre en slik god mulighet.

Det sier også ordfører Tage Pettersen.

- Höegh, som eier Peterson-tomta, har for eksempel snakket om at de kanskje ønsker seg mer plass. Det vil være en god anledning til å få disse til å ta regningen for å tildekke bunnen der de eventuelt får lov å utvide ut i vannet, sier han.

 

- Viktigst å tilrettelegge for havna

Den 18. september i år sa bystyrepolitikerne i Moss kommune ja til å tette igjen havbunnen på havnesiden. Steinmassene man planlegger å bruke til dette, vil, hvis politikerne får det som de vil, komme gratis på lektere fra et prosjekt på Bekkelaget i Oslo.

- Er det aktuelt å omdirigere disse steinmassene til sundet, hvor miljøsituasjonen er mer alvorlig, ordfører Tage Pettersen?

- Nei. Det viktigste i vedtaket fra bystyret er å forberede til eventuelt å bygge ut havna. Miljø er bare en liten del av årsaken til at man sa ja til utfyllingen, sier Pettersen.

Men Venstres Sindre Westerlund Mork er av en litt annen oppfatning:

- Det er et spørsmål jeg vil ta opp i bystyret. Jeg vet ikke om det i sundet er foretatt det nødvendige forarbeidet, slik at vi eventuelt kunne dekket til bunnen der nå. Men hvis alt er klart, ville det kanskje vært aktuelt å bruke steinmassene der hvor det er verst i stedet, sier han.

Etter at høringsfristen på strategien fra Fylkesmannen utløper 31. desember i år, vil de vurdere innspillene og legge fram den endelige strategien til behandling i vannområdeutvalget Morsa over nyttår.

- Vi ønsker alle relevante parter velkommen til å komme med innspill. Dette er en viktig strategi som det er avgjørende å få gode innspill til, sier Butenschøn.

hanna.sommerstad@dagsavisen.no