Mosseregionens musikkråd sultefores

– Vi har søkt kommunen om et økt tilskudd på beskjedne 78.000 kroner. Det bør bli innvilget når vi nå går inn i jubileumsår, med store musikalske oppgaver, som krever økt arbeidsinnsats, sier styreleder Trine Mathisen Sveinar i Mosseregionens musikkråd. Hun er skuffet over at rådmannen har vendt tommelen ned for søknaden.

I dag har musikkrådet en støtte på 200.000 kroner, som går til driften, i praksis som lønn til daglig leder i en 40 prosent stilling. Når Rygge og Moss slår seg sammen, og byen i tillegg skal feire sitt 300 års jubileum, legges det opp til omfattende musikalsk program i 2020.

Flere oppgaver i 2020

– Vi er langt fra grådige, men synes det er på sin plass at vi får mulighet til å administrere arbeidet med å tilrettelegge for våre 17 korps og mange kor i Mosseregionen, sier Trine Mathisen Sveinar.

Hun er skuffet over at rådmannen innstiller på å avvise søknaden om de 78.000 kronene.

Islandsmoens kantate

Mosseregionens musikkråd har allerede jobbet lenge med å forberede jubileumskonsertene, og daglig leder Ernst Rolf har kommet over en musikkskatt i Nasjonalbiblioteket.

– Sigurd Islandsmoens stensilkopier av notene til hans bykantate «Mossiania», som kun er blitt fremført en gang, er nå reddet og de er blitt digitalisert. Kantaten ble spilt til den store bymessen i 1937. Siden den gang har den vært glemt, sier Ernst Rolf.

Men nå skal den musikalske skatten fram i lyset ved neste års 300 års jubileum. Ernst Rolf forteller at det blir et samspill med Moss kammerkor, Moss korforening og Vocalis og sannsynligvis et kor fra Jeløy kirke; sammen med Østfold Symfoniorkester. Jeløykvinnen Grete Pedersen, som nylig er blitt utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelig Norske St. Olavs Orden, skal være dirigent.

Komponisten Sigurd Islandsmoen var også organist i Moss fra 1916 til 1961. – Han er den desidert største komponisten som har bodd i Moss, og det er på tide å få løftet ham fram i lyset igjen, sier Ernst Rolf. Som også har funnet en rekke av Islandsmoens brev til andre kunstnere; blant annet til den internasjonalt kjente operasangeren Ingrid Bjoner.

Tilbake til start

Ernst Rolf forteller at jubileumskomiteen for Moss kommune har bevilget penger til konkrete musikkprosjekt i 2020. Blant annet til konserten med Islandsmoens kantate, som skal spilles i Moss kirke.

– Men jeg forventer at dagens flertall i kommunestyret vil øke bevilgningen til musikkrådet. Tidligere hadde vi en økonomisk støtte som tilsvarte en stilling til daglig leder i 50 prosent. Dette ble redusert under det borgerlige regimet i Moss. I vår søknad til kommunestyret går vi bare tilbake til start, og ber om et tilsvarende beløp som vi fikk den gang Arbeiderpartiet sist hadde ordføreren.

Jeg synes ikke det er for mye å be om, sier Ernst Rolf.

Dagsavisen Moss Dagblad har kontaktet samtlige partier i Nye Moss kommunestyre, og spurt om de vil innfri søknaden. Foreløpig har ingen svart bekreftende. Budsjettet behandles i Moss kommunestyre onsdag 11. desember.