Annonse
Anerkjennelse: De 300 veteranene i Moss strekker seg fra 20 år til svært gamle. Noen har tjenestegjort i Afghanistan, andre i Tyskland-brigaden. Nå kommer Moss kommune med en veteranplan som skal sørge for god oppfølging og fellesarenaer hvor de kan møte likesinnede.

Moss vil legge slagplan for å bli en bedre veterankommune

I Moss bor det cirka 300 krigsveteraner. Nå lanserer kommunen en plan for å følge dem opp: – Veteranene må anerkjennes, sier Tage Pettersen (H).

Annonse
Lokale nyheter

Moss kommune får, som en av få kommuner i landet, en tilpasset veteranplan for dem som har tjenestegjort for Norge, og for deres familier.

– Veteranene blir lett glemt og anerkjennelsen er mangelfull, sier Roger Renberg, som er veterankontakt i Moss kommune.

Nettside og app

I første omgang skal kommunen opprette en nettside og en applikasjon hvor veteraner og deres pårørende kan få informasjon og veiledning dersom de ønsker det.

– I Moss har vi rundt 300 veteraner og de fleste lever et normalt og friskt liv, men noen får påkjenninger som er litt usynlige, sier ordfører Tage Pettersen, som selv har 19 år bak seg i Forsvaret.

Hjelp til helse og skole

Kommunen skal legge til rette for at helsepersonell, særlig fastleger, skal kunne gi veteranene den hjelpen de trenger.

– Forsvaret har selv helsetjenester for å ta seg av akutte situasjoner, men etter hvert blir de overført til kommunene, og da må fastlegene kunne henvise videre til relevant spesialhelsetjeneste, sier Pettersen.

I tillegg til helsetjenesten, skal også ansatte i barnehage og skole få opplæring i å jobbe med barn av veteraner.

– Det er vel så viktig å jobbe opp mot familiene til veteraner. I første omgang snakker vi om kompetanse til å kunne lese tegn og signaler, som kan relateres til at mor og far har vært ute i tjeneste. Avdekking er viktig, understreker ordføreren.

Veteranene vil også få en kontaktarena på Frivillighetens hus.

– En del av veteranene som kommer tilbake kan få ulike utfordringer som gjør at de faller utenfor arbeidslivet. Da er det viktig at kommunen gir dem anerkjennelse og bidrar til å skape arenaer hvor de kan møte likesinnede.

Annonse