Moss; ikke blant de 12 utvalgte

– Skuffende, sier Øivind Tandberg-Hanssen (SV). Moss er ikke kommet med i statens prøveprosjekt med fritidskort for barn i alderen 6 til 18 år.

– Jeg hadde ventet at Moss skulle få være med i dette prøveprosjektet, sier Tandberg-Hanssen. Han er leder i utvalget for «Kultur, aktivitet og inkludering» i Moss kommune.

Unngå utestengning

– Barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad besøkte Moss i fjor, og fikk innsikt i de utfordringer byen har når det gjelder barnefattigdom og andre sosiale vanskeligheter. Han fikk også et innblikk i hvordan Moss kommune har lagt til rette for barn og unge, slik at mange får mulighet til å være med fritidsaktiviteter og kulturopplevelser. Vi har blant annet et eget opplevelseskort som er målrettet for omkring 250 mosseungdommer. Formålet med et slikt kort er å sikre at barn og unge ikke blir utestengt av fra å delta på opplevelser på grunn av dårlig familieøkonomi.
Deltakelse i statens prøveprosjekt ville vært et kjærkomment tilskudd til å bedre barn og unges hverdagsliv, sier Øivind Tandberg-Hanssen.
Ordningen med det lokale opplevelseskortet i Moss er også en viktig del av integreringsarbeidet i kommunen.

12 ble valgt ut

Moss var blant de 193 kommunene som søkte om å få bli med i prøveprosjektet for fritidskortet.   Nå er tolv kommuner blitt plukket ut. I noen av kommunene er pengene øremerket spesielle bydeler. I Oslo er bydel Grorud plukket ut. Halden er den eneste Østfoldrepresentanten.
Regjeringen har satt av 60 millioner kroner til forsøket med fritidskortordninger i 2020. Det betyr gjennomsnittlig fem millioner til hver av kommunene som er valgt ut.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har stått for utvelgelsen. Bufdir har lagt vekt på at forsøkskommunene har ulikt innbyggertall, ligger i ulike landsdeler og har ulik andel barn som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Kommunene får dekket deltakeravgift på organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge mellom 6 og 18 år. Gjennom ordningen får forsøkskommunene tildelt 1.600–2.000 kroner årlig for hvert barn.

- Fantastisk

- Jeg syns det er fantastisk at så mange kommuner viser interesse for fritidskortet, og er veldig spent på hvordan de tolv kommunene vil følge opp dette viktige arbeidet. Å gi alle barn og unge mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt, er et viktig mål for regjeringa, sier statsråd Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Føløgende kommuner (deler av kommuner) er valgt ut for å teste fritidskortet:

 • Asker (området sone 03 Asker sentrum)
 • Fauske
 • Halden
 • Haugesund
 • Kvam
 • Namsos
 • Oslo (bydel Grorud)
 • Skien (områdene Kongerød (Klyve), Gulset, Gimsøy og Sentrum (Mæla))
 • Stor-Elvdal
 • Tromsø (områdene sentrum, Stakkevollvegen og Stakkevollan)
 • I tillegg kommer Arendal og Vadsø, som har vært pilotkommuner sidan høsten 2019.