Moss Havn vil opprette grensekontrollstasjon

Den første søknaden om å etablere en grensekontrollstasjon på Moss Havn er sendt. En slik etablering vil være i tråd med nasjonale mål om å frakte gods på sjøen, mener havnesjefen.

I søknaden som er signert havnesjef Øystein Høsteland Sundby, og ble sendt til Mattilsynet i Region Stor-Oslo i slutten av juni.

Av søknaden fremkommer det at Moss Havn KF ønsker å etablere en grensekontrollstasjon for å styrke næringsutviklingen i regionen.

Nasjonale mål

Det har ikke lykkes Dagsavisen Østfold å komme i kontakt med havnesjefen, men det fremkommer videre av søknaden at en etablering av en grensekontrollstasjon vil bidra vesentlig til å nå nasjonale mål om å overføre gods fra vei til sjø.

For næringsvirksomheter i nærområder og i regionen for øvrig vil en grensekontrollstasjon kunne bli et strategisk infrastrukturelement i forbindelse med import og eksport av varer. Her trekkes blant annet produksjonsanlegg og sentrallagre i Vestby fram.

LES OGSÅ: Har en sommerjobb litt utenom det vanlige for Moss Havn

Et bredt spekter

Produktkategoriene Sundby trekker fram i søknaden har en bred forankring.

– Grensekontrollstasjonen i Moss Havn skal tilrettelegges for å kunne behandle et bredest mulig spekter av kontrollpliktige varer, spesielt i et langsiktig perspektiv, heter det.

Det søkes om å få godkjenning for følgende produkter: Animalske produkter til konsum, produkter som er tilberedt til fôr, gjødsel, plastprodukter, varer av ull, hud og skinn, animalske biprodukter og risikovegetabilier fra tredjeland.

Fremdriften

Moss Havn planlegger å drifte grensekontrollstasjonen som en integrert del av havnen, men vil på lengre sikt vurdere om det er grunnlag for å etablere et eget driftsselskap.

Fremdriftsplanen for etableringen er cirka ett år lang og innebærer å søke til Mattilsynet Region Stor-Oslo, Mattilsynets HK, Landbruksdepartementet og ESA.

LES OGSÅ: Moss Havn åpnet Norges første innlandshavn