Mitt Hotell i Moss må rense hele rørnettet med jevne mellomrom for å hindre nytt legionellautbrudd

Det har blitt påvist legionella på hotellet to ganger på under to år. Nå er de pålagt å gjennomføre kontinuerlige mottiltak og kontroller.

Høsten 2016 ble en utenlandsk turist legionellasyk etter å ha vært gjest på hotellet. I etterkant ble ikke rutinene fulgt opp godt nok, og det ble påvist legionella på nytt. Da som følge av en ny kontroll, fremfor at noen ble syke.

– De hadde en mangelfull forståelse for utførelse av rutinene, forteller Suzana Akilah ved Miljørettet helsevern i mossedistriktet.

Må gjøre en rekke tiltak

På bakgrunn av dette fattet Miljørettet helsevern et vedtak om at hotellet måtte fremlegge en driftsinstruks, som minsker risikoen for spredning av legionella. Dette kommer i tillegg til strakstiltakene som ble gjort som følge av funnene, og inkluderer en kjemisk rens av anlegget og utskifting av samtlige dusjhoder.

Hotellets vann- og avløpsanlegg ble definert som å ha en moderat til høy risiko for legionella av Kiwa NorKjemi, en uavhengig kompetansebedrift innen vannbehandling, kjemisk rens og legionellakontroll. Den kjemiske rensen må derfor gjentas ved jevne mellomrom.

Anlegget hadde dessuten en del risikoutsatte blindsoner, som siden har blitt fjernet, også det etter pålegg fra Miljørettet helsevern.

– I dag har hotellet lukket alle avvikene og etablert rutiner for at legionella skal holdes i sjakk. For å være sikre på at rutinene blir fulgt opp denne gangen, har vi bedt om at et uavhengig firma kontrollerer det, sier Akilah.

Hun forklarer at de nye rutinene skal gjennomføres av hotellets ansatte, men kontrolleres av det eksterne firmaet med jevne mellomrom, for å påse at de blir gjort riktig. Det skal ifølge Akilah skje på ubestemt tid.

– Så lenge vi vet at de har en risiko for å få legionella, er de pålagt til å følge rutinene, sier hun.

Større fokus enn vanlig

Mitt Hotell eies av Vestby Hyttepark. De overtok hotellet like før legionellaproblemene oppsto. Egil Johansen har teknisk ansvar for Vestby Hyttepark og har koordinert hotellets arbeid med legionellaforebygging. Han forklarer at det er et arbeid som de og andre hotell- og overnattingsaktører gjør med jevne mellomrom, men at de har måttet ta noen ekstra grep ved Mitt Hotell.

– I og med at det ble avdekket legionella der, gjorde vi en del akutte tiltak. Dette må følges opp veldig tett de nærmeste årene, før vi går ned på et nivå som vi har på de andre byggene våre igjen, sier han.

Føler de har kontroll i dag

Grepene, som for eksempel det å involvere en uavhengig kompetansebedrift, har vært kostbare.

– Det koster penger, men alternativet er ikke greit, sier Johansen.

Siden Miljørettet helseverns siste tilsynssak har det ikke lenger blitt avdekket legionella på hotellet. Johansen føler de i dag har god kontroll på problemet.

– Foreløpig har vi dette som et onde vi skal holde på avstand. Folk skal sove trygt her på hotellet, både når det gjelder brannsikkerhet og sykdommer som legionella. Vi tar alt som gjelder tilsyn, lover og regler på alvor, avslutter han.