Annonse
Millioner: Statsråd Torbjørn Røe Isaksen fordeler 21,2 millioner til Østfold for satsing på flere barnehagepedagoger. Her sammen med ordfører Tage Pettersen på besøk i Tronvik gårdsbarnehage.

Millioner til flere pedagoger i Østfolds barnehager

Østfold får 21,2 millioner kroner for barnehageåret 2017–18. Pengene skal brukes til å rekruttere flere barnehagelærere.

Annonse
Lokale nyheter

Moss får 2,4 millioner, mens Fredrikstad, Sarpsborg og Halden får henholdsvis 5,7, 4, og 2,2 millioner kroner.

Dette var hovedbudskapet da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) besøkte Tronvik gårdsbarnehage i Moss fredag morgen.

Kongen eller nissen?

Statsråden fant seg godt til rette blant ungene i barnehagen, og barna fortalte livlig om sauer, høns og kaniner. Og om grisen «Lillemor», som døde i sommer på grunn av høyt framskreden alder. Dyrene i barnehagen var helt tydelig et tema som barna var opptatte av. Og de sørget for at statsråden fikk hilse på barnehagens høns.

Da Røe Isaksen fortalte at han var sjef for alle barnehagene i hele Norge, og at han skulle møte kongen senere i dag, fikk han et kjapt svar: «Men skal du ikke møte nissen, da?»

Men i disse valgkamptider er det politikerne selv som opptrer som gaveutdelere. Og den økte satsingen på barnehager falt i alle fall i god jord hos lederne av Tronvik gårdsbarnehage og de to lokalpolitikerne som deltok på statsrådsbesøket; ordfører Tage Pettersen (H) og Anne Bramo (Frp).

50 prosent lærere

– Målet er at barnehagelærere skal utgjøre 50 prosent av de ansatte i barnehagene. Barnehagelærerne regnes som nøklene til å skape gode barnehager. De vet hvordan de skal få barn til å trives og utvikle seg, og de kan veilede andre ansatte i barnehagen, sier Røe Isaksen.

I Østfold er 41,5 prosent av de ansatte pedagoger, mens i Moss er prosentandelen 44,5 prosent. Landsgjennomsnittet er 38,5 prosent.

Lovfestet samarbeid

– Hvordan er samarbeidet mellom skole og barnehage?

– I mange kommuner er det for dårlige planer for å sikre en god overgang fra barnehage til skole. Vi vil derfor lovfeste en samarbeidsplikt mellom de to institusjonene.

– Er det behov for en slik lov?

– Ja. Barnehager og skoler er to ulike institusjoner. Men begge er utrolig viktige for barnas videre utvikling. Derfor er det nødvendig at det er godt samarbeid når barna går fra barnehagen og over til skolen. Der dette samarbeidet ikke er godt nok, er det ofte skolene som er den minst offensive parten. Ved en lovfesting av samarbeidsplikt, legger vi tydelige føringer for at begge institusjonene må sørge for at overgangen blir så god som mulig, sier Isaksen.

Styrer Øystein Brogård ved Tronvik gårdsbarnehage forteller at de har et godt samarbeid med nærliggende skoler i Moss.

– Vi har flere samtaler med skolene når ungene er i det siste året i barnehagen. Hvis det er barn som har problemer på ett eller flere områder, har vi også nært samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen, forteller han.

Annonse