– Hvis Blinken blir revet, ønsker vi at Norges eldste rockeklubb skal få leve videre i andre lokaler, sier styreleder Fredrik Borgund i Kråkereiret (innfelt). FOTO: PAUL NORBERG

Midt i Blinken

Lokalene til den nylig gjenoppståtte rockeklubben Kråkereiret står i fare for å rives. Kommunen lover å gi de gamle rockerne et nytt hjem.

Selv om arbeidet med «nye» Kråkereiret så vidt er i startfasen, er det en risiko for at klubben ikke får beholde de sagnomsuste lokalene i Blinken særlig lenge.

Tunnel-innslag

Statens vegvesen har nemlig lagt opp til at tunnelinnslaget for nye riksvei 19 skal gjennomføres ved Blinken, noe regjeringen har sluttet seg til. Etter at ulike alternativer er blitt utredet lokalt, er dette fortsatt det mest sannsynlige alternativet for et tunnelinnslag, sier kommuneplanlegger Terje Pettersen.

Da må i tilfelle kommunen skaffe nye lokaler til rockeklubben.

– I avtalen fra 1983 er det en slik klausul, men jeg vet ikke hvor juridisk bindende denne bestemmelsen er, sier saksbehandler Anette Thorgersen i Moss kommune.

– Vil avtalen bli videreført?

– Hvis det er den gamle Kråkereiret-klubben som gjenoppstår, er kommunen innstilt på å videreføre avtalen, sier Thorgersen.

I avtalen står det at Kråkereiret vederlagsfritt har bruksrett til annen etasje i Blinken. I tillegg må kommunen sørge for vedlikehold av lokalene, som rengjøring, strøm og forsikring. Disse reglene er stadfestet i kulturstyrets drøyt 40 år gamle vedtak fra oktober 1975. Den opprinnelige avtalen med Kråkereiret er signert i juni 1983.

– Vi ser positivt på at det blir økte aktiviteter for ungdom i regionen, og vi regner med at Kråkereiret fortsatt vil bli et sted for musikkaktiviteter og annen kulturell virksomhet, sier Thorgersen.

Åpner snart

– Vi skynder oss langsomt, sier styreleder Fredrik Borgund i Kråkereiret. Han bekrefter at det er den gamle rockeklubben som nå gjenoppstår.

– Vi er klar over planene for å lage tunnelinnslag ved Blinken, og det gjør det viktig å få spikret avtalen med kommunen. For å kunne holde Kråkereiret i drift, er vi avhengige av en god avtale. Målet er å drive i Blinken-lokalene så lenge som mulig, og hvis de blir revet, ønsker vi at Norges eldste rockeklubb skal få leve videre i andre lokaler. Nå jobber vi med å få alle dokumenter og avtaler på plass og etablerer en husgruppe som skal utforme Kråkereirets kulturprofil, sier Borgund.

Gjenoppstandelsen av Kråkereiret er drevet fram av tidligere aktivister, men ønsket er at yngre krefter etter hvert skal overta, forteller styrelederen.

– Jeg håper at det ikke bare blir rock og punk som dominerer. Vi vil gjerne ha et flerbrukshus, hvor det er en kombinasjon av aktiviteter for dem under 18 år og unge voksne. Det er ingen ansatte i Kråkereiret; all aktivitet drives på dugnad, sier han.

Målet er ifølge Borgund å ha Kråkereiret på beina igjen til høsten.