Mener dårlige fasiliteter går utover undervisningen på Politihøgskolen i Oslo

Lisa Figenschou, leder av PF Politistudentene, mener ikke å bygge en ny skole går på bekostning av kvalifikasjonen til fremtidens politifolk.

Hun kaller dagens politihøgskole i Oslo for «gammel, utdatert og liten». Hovedproblemet til politistudentene i Oslo er, slik de ser det, mangelfulle fasiliteter til fysisk og operativ trening.

– Det fører til at vi får en langt mer akademisk utdanning, sier studentlederen.

Ønsker seg mer fokus på praksis

Politihøgskolen (PHS) i Oslo har blant annet ingen dedikert skytebane. Det går ifølge Figenschou utover kvaliteten på utdanningen til politistudentene.

Hun viser blant annet til at det blir avfyrt mange vådeskudd av landets politipersonell. Så langt i år har det skjedd 11 ganger, altså i snitt én gang i måneden, ifølge Politidirektoratet.

– Det er en direkte konsekvens av at vi ikke blir godt nok opplært, hevder studentlederen.

– Utdannelsen vi får er langt fra optimal. Den er faktisk mangelfull når det kommer til det operative, legger hun til.

– Hva synes du da om at regjeringen fortsatt ikke har satt av penger til å utrede hvorvidt man skal bygge en ny politihøgskole?

– Det er helt bak mål. For meg er det uforståelig hva som er politikernes tankegang. Det jeg vet er at politiet er viktig. Derfor er ikke dette bare viktig for oss politistudenter, men hele samfunnet. Å sette av penger, tid og ressurser på å få et politi som kan bidra i samfunnet og fylle de kravene vi møter, burde være førsteprioritet, svarer hun.

Höegh Eiendom har planene klare for å bygge en ny politihøgskole på Verket i Moss, dersom de får signaler fra regjeringen om at det er aktuelt å flytte skolen dit.
Foto: Höegh Eiendom Höegh Eiendom har planene klare for å bygge en ny politihøgskole på Verket i Moss, dersom de får signaler fra regjeringen om at det er aktuelt å flytte skolen dit.

Vil se utenfor Oslo

Politihøgskolen selv har også et ønske om å få nye lokaler og bedre fasiliteter. De ønsker derimot å bli værende i Oslo. PF Politistudentene har et litt annet syn.

– Vi mener at politihøgskolen ikke er nødt til å ligge i Oslo. Man burde åpne muligheten for å se utenfor Oslo. Vi tror det finnes gode løsninger der også. Dette er noe vi vil at alle, også politikere, skal forstå, sier Figenschou.

Tirsdag var hun på befaring i Moss, hvor Höegh Eiendom har planene klare for å bygge en ny politihøgskole – dersom det skulle bli aktuelt.

– Jeg synes dette virker som en godt gjennomført løsning, sier studentlederen.

LES OGSÅ: Frp-politikere tror regjeringen vil snu og åpne for en politihøgskole utenfor Oslo

Uenige med studentene

Politihøgskolen deler studentenes oppfatning av at fasilitetene på Majorstua i Oslo er gamle og slitte, men avviser at det går utover kvaliteten på utdanningen.

– Vi mener vi har bygget opp et studiested som gjør studentene best mulig kvalifiserte til å gå ut i jobb, sier Eirik Rosø, seksjonsleder ved Politihøgskolens avdeling for etter- og videreutdanning.

Han er klar over ønsket fra studentene om at de vil ha en mer praksisrettet undervisning.

– Det er noe alle fagrettede høgskoler opplever. Studentene har søkt seg hit, fordi de vil til et praktisk yrke, sier han.

– Fem ukers trening er nok

Seksjonslederen forklarer at politihøgskolestudenter i Oslo i all hovedsak får den operative treningen sin gjennom leiropphold på studieplassene Stavern eller Kongsvinger. Det blir satt av to og tre uker til slike opphold i henholdsvis det 2. og 3. året av utdanningen. Det er under disse ukene at skytetreningen foregår.

– Burde studentene få mer skytetrening enn dette?

– Vi mener denne løsningen er god nok. Når studentene uteksamineres, holder de det nivået de skal holde. Når det er sagt, så utvikler politipraksisen seg stadig vekk. Det må vi som studiested også gjøre. Vi er opptatte av å utvikle oss i takt med tiden, svarer han.