Hallvard Hansen ble bitt av flått i 2007, og går fortsatt til behandling for sykdommen borreliose. Han forteller om en kamp mot både helsevesen og sykdom gjennom mange år. FOTO: KENNETH STENSRUD

– Måtte lære å gå på nytt

Hallvard A. Hansen (69) ble bitt av en flått i 2007. Det resulterte i cellegiftkurer og en evig helsekamp.

Vi treffer Hallvard Hansen onsdag 6. juli 2016, dagen etter at han har fullført en ny cellegiftkur. Nå er det ni år siden han ble bitt av en smittefarlig flått, og han er ennå ikke helt rehabilitert.

Det har vært ni år med mange nedturer, og i kamp med leger og annet helsepersonell. I perioder har han vært så syk at han ikke var i stand til å gå, og langt mindre arbeide.

– Kan for lite

– Legene kan for lite, og jeg har møtt en del som heller ikke har tatt jobben sin på alvor, sier Hansen.

Han forteller at han fikk fjernet en flått etter en skogstur i Våler i 2007. Men han ble ikke skikkelig syk før i 2009. Det er visst nok ganske vanlig at borreliosen først slår ut i full blomst etter ett eller flere år. Lokale prøver, blant annet fra sykehuset i Fredrikstad, viste ikke tegn til borreliose. Men Hallvard var sengeliggende i fire måneder på Fredrikstad sykehus, og i den perioden krevde han at prøvene måtte sendes til Flåttsenteret i Kristiansand.

Prøver til Kristiansand

– Dette ble trenert, og jeg måtte gå på antibiotikakurer som ikke virket. Til slutt gikk jeg forbi sykehuslegen som behandlet meg, og varslet en bekjent som var lege. Han tok tak i saken og fikk sendt prøvene til Kristiansand. Da var vi kommet inn i 2010, og det viste seg at jeg hadde fått den sykdommen som jeg fryktet. Det var dessverre lite hjelp å få i Fredrikstad, så jeg ba om å bli overført til Rikshospitalet i Oslo. Der fikk jeg god behandling, og legene gjorde ulike forsøk på å finne riktig behandlingsform. Etter hvert ble det gjort prøver med en bestemt form for cellegift, Alkeran, og jeg har gått på flere kurer med denne cellegiften siden 2013. Jeg håper at den kuren som nå er avsluttet vil være den siste. For jeg har ikke kjent meg så bra siden flåttbittet slo meg ut, sier Hansen.

Snudd på hodet

Borreliosen førte til at livssituasjonen til Hallvard Hansen ble snudd på hodet. Da han var som dårligst, var han innlagt på Peer Gynt sykehjem og på Catosenteret i Son. Han lærte å gå på nytt ved jevnlige turer på Alby. Han trener også ofte på et treningssenter. Som aktiv håndverker, næringsdrivende og eiendomsbesitter har han vært et kjent navn i Moss i flere tiår. Men sykdommen gjorde ham ufør i lang tid. I den senere tida har han vært frisk nok til å kunne fungere i arbeidslivet igjen. Hallvard Hansen håper at historien hans kan hjelpe andre nå i flåttsesongen. Og gir følgende råd:

– Sjekk huden for flåttbitt etter turer i skogen. Flåtten søker seg ofte til steder med tynn hud, som nakken, lysken og håret. Gå tidlig til lege hvis du tror at du er blitt bitt, og krev at prøvene blir sendt til Kristiansand for analyser. Tidsaspektet er viktig. Sykdommen kan utvikle seg alvorlig hvis det blir ventet for lenge med riktig behandling.