Her ved Sørtun avlastning ble det registrert 68 skader på ansatte i løpet av 2017. Det er klart mest i Moss kommune og tilsvarer like i underkant av 19 prosent av alle innrapporterte skader i kommunen. Året før lå de også på topp, men da med 48 skademeldinger.

Mange blir utsatt for vold på jobb

Nesten hver femte innrapporterte skade på ansatte i Moss kommune skjer på Sørtun avlastning.

I fjor ble det registrert 361 skademeldinger på kommunens ansatte. Det tilsvarer nesten én skade per dag, og er omtrent det samme som i 2016.

Hele 68 av skadene i fjor skjedde på Sørtun avlastning.

Måtte ha debrifing

Verneombud Elisabeth Braaten synes det er høyt, selv tatt i betraktning hva slags type arbeidsplass det er snakk om. Hun jobber tett med forholdene på Sørtun avlastning og beskriver situasjonen som krevende for de ansatte.

– Å vite at du kan bli slått, sparket eller spyttet på i løpet av dagen er tøft. De ansatte er slitne. Det er en krevende jobb, forteller hun.

En innrapportert skade kan skyldes alt fra verbale trusler til fysisk vold. Mange av de alvorligste hendelsene kom i desember. Da var det så ille at det ble holdt en debrifing for de ansatte i etterkant, noe de ifølge Braaten satte pris på.

– Det jobbes kontinuerlig for at vi skal forebygge dette, sier hun.

Braaten mener det gjøres mange gode tiltak for å ivareta sikkerheten til de ansatte, men at det likevel er forbedringsmuligheter. Hun nevner blant annet bedre tid til å forberede arbeidsdagen som et eksempel.

– En lengre overlapping i turnusen for å øve sammen ville vært bra for de ansatte, sier hun.

Krevende brukergruppe

Avdelingen på Jeløy gir avlastning til personer og familier med et særlig tyngende omsorgsarbeid på grunn av funksjons- eller utviklingshemming. Den ligger under kommunens Tjenester For Funksjonshemmede (TFF).

Avdelingsleder Mette Hjortkær Hansen mener det er flere grunner til at de skiller seg ut i kommunens oversikt over skader på ansatte.

– Vi jobber med en brukergruppe hvor det er en del utfordrende atferd, sier hun.

I tillegg forklarer hun at deres ansatte er flinke på å rapportere inn skader.

– Det er en del av arbeidskulturen vår, sier hun.

Jobber forebyggende

Ifølge Hansen har de over 60 forskjellige ansatte i turnus tilknyttet avdelingen. På dagtid kan det være opptil 10 ansatte til stede. Per i dag har de rundt 30 brukere.

For å unngå skader på ansatte, jobbes det forebyggende på flere områder. Det inkluderer å jobbe miljøterapeutisk med brukerne.

– Det handler blant annet om å lære dem adekvat kommunikasjon, fremfor at de slenger ut noe som kan være tøft for ansatte å ta imot, sier hun.

I tillegg ser de på det fysiske miljøet i bygget.

– Det kan for eksempel være å unngå å ha løse gjenstander rundt omkring. Dette er noe vi er veldig bevisste på, sier avdelingslederen.