Annonse
ØNSKET TILBAKE: Ryanair er lavprisselskapet som fikk sving på driften av Moss lufthavn Rygge, før selskapet sa opp baseavtalen med flyplassen som følge av flypassasjeravgiften – og sørget for at Rygge mistet livsgrunnlaget.

– Må være like avgifter i hele Europa

Dersom Ap ønsker å erstatte dagens flypassasjeravgift, må det være en avgift som gjelder hele Europa, slår flyplassveteran Espen Ettre fast.

Annonse
Lokale nyheter

Av Martin Næss Kristiansen og Kenneth Stensrud

Fylkesvaraordfører Siv Jacobsen (Ap) var i likhet med stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) begeistret for planene selskapet Jotunfjell Partners har for å gjenreise Moss lufthavn Rygge, da Østfoldrådet ble presentert for planene mandag.

Må ha klimaeffekt

Til Dagsavisen Østfold i går, sa de begge at de forstår argumentet om at den forhatte flypassasjeravgiften, som angivelig felte flyplassen i forrige runde, må bort. Frp-landsmøtet vil rette opp feilen de gjorde da de innlemmet avgiften i budsjettet sammen med Høyre, Venstre og KrF høsten 2015 – og fjerne hele avgiften.

Ap lover på sin side fortsatt å kjempe for at avgiften forsvinner dersom de kommer i regjering, men går ikke like langt. Helst ønsker partiet å erstatte avgiften med en annen avgift, som ikke bare er en fiskalavgift, men som faktisk gir klimaeffekt. Og den må ikke være konkurransevridende, innser Jacobsen.

Europeisk

For å oppnå det, må den samme avgiften innføres i hele Europa, mener flyplassveteran og styremedlem i nye Rygge Sivile Lufthavn (RSL), Espen Ettre.

– Vi må alle skjønne det at trafikken vi nå prøver å få til Rygge er europeisk, og at flyselskapene er europeiske. Derfor må det være like avgifter i hele EU-systemet. Selskapene vi jakter, som eksempelvis Ryanair, flytter vekk fra land og avgifter. Deres driftsmodell er mer følsom for spesialavgifter og slike særnorske avgifter som vi har i flypassasjeravgiften. De ser ikke bare på Norge og passasjerer som flyr ut, men en rute som Rygge-Malaga rammes også fordi potensialet for å fylle opp flyene den andre veien – til Norge – blir for lite. Selskapene ser etter hvor de kan plassere flyene og fylle dem med best mulige betingelser, forklarer Ettre til Dagsavisen Østfold – dagen etter at vi kunne melde at politikerne øyner et realistisk håp for gjenåpning av flyplassen i 2019 på grunn av seriøsiteten og kompetansen den nye eieren av RSL besitter.

Tviler på Ryanair-base

– Mange av politikerne virket positive til å se på dette, så det blir spennende å se hva som kan skje hvis avgiften forsvinner helt. Jeg tror ikke Ryanair kommer med base på Rygge igjen med det første, men det kan gi uant effekt, mener han.

For Arbeiderpartiet er det ikke aktuelt bare å fjerne flypassasjeravgiften uten videre. Den skal erstattes med noe annet. Ifølge partiprogrammet, av «en avgift som har reell klimaeffekt, slik at distriktsarbeidsplasser og rutetilbud ikke rammes urimelig slik som nå».

– Dagens flypassasjeravgift har ingen miljøkonsekvens. Den er dessuten konkurransevridende for norsk virksomhet, ettersom den er særnorsk, sier Siv Jacobsen (Ap).

Møter politisk forståelse

Jotunfjell Partners vil ha en avgift som gjelder hele Europa, ikke bare Norge. Da vil flyselskapene godta at det også finnes en avgift i Norge. Det støtter Jacobsen fullt ut.

– Rammebetingelser for næringsvirksomheter kan ikke forandre seg over natta. Du må ha gode og forutsigbare betingelser for all næring, også flyplasser. Derfor kommer vi til å arbeide for gode rammebetingelser for Rygge. Vi vil gjøre hva som helst for å få Rygge opp og stå igjen, sier hun.

Hva Ap kan gjøre for å få på plass en avgift som ikke bare gjelder Norge, har hun derimot ikke noe godt svar på.

Annonse