Cathrine Bergheim (nummer to fra venstre), leder ved barnehuset i Moss, sier de allerede har satt i gang arbeidet med å utvide kapasiteten. Her sammen med politimester Steven Hasseldal (i midten) og daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (med ryggen til) under åpningen i 2016.

Må utvide barnehuset

Statens barnehus i Moss har behov for å utvide kapasiteten – ett år og tre måneder etter at de startet opp.

Årsaken er den store økningen i antall overgrepssaker mot barn, og dermed også behovet for å gjennomføre tilrettelagte avhør.

Som Dagsavisen Østfold skrev torsdag, har antall overgrepssaker mot barn i Øst politidistrikt økt fra 335 i 2016 til rekordhøye 587 i 2017. Det er en økning på over 75 prosent.

Har allerede startet

Cathrine Bergheim, leder for Statens barnehus Moss, forteller at de trenger å utvide med to avhørssoner.

– Dialogen med ledelsen i Øst politidistrikt rundt dette er god og prosessen med å utvide er i gang, sier hun.

En avhørssone består av tre rom: et avhørsrom, et bisitterrom og et oppholdsrom. I dag har barnehuset fire slike avhørssoner.

For å få plass til to nye vil det ifølge Bergheim være behov for å ta i bruk større innendørsarealer enn det som inngår i dagens leieavtale.

Allerede kort tid etter åpningen av barnehuset i Moss, ble det klart at kapasiteten deres var for lav. Da var utfordringen antall ansatte. Les mer om det her.

Klarte ikke målet

I løpet av 2017 gjennomførte Øst politidistrikt 1260 tilrettelagte avhør. 850 av disse ble gjennomført i Moss, hvor det eneste barnehuset i politidistriktet ligger. De øvrige måtte tas ved Statens barnehus Hamar og Statens barnehus Oslo i perioden januar-mai 2017.

– Dette har sammenheng med at vi er et nyetablert barnehus og ikke har et fullt driftsår bak oss, forteller Bergheim.

Målet til politiet er at samtlige tilrettelagte avhør i Øst politidistrikt gjennomføres i Moss.

Med en utvidelse på to avhørssoner tror barnehuslederen at de vil kunne håndtere dagens nivå.

Tviler på at toppen er nådd

Politiinspektør Jens Elsebutangen, leder av påtaleenheten i Øst politidistrikt, blir ikke overrasket dersom økningen i antall anmeldte barneovergrep, og dermed også behovet for tilrettelagte avhør, fortsetter å øke i 2018.

– Det er vanskelig å spå om framtida, men tallet har gått opp hvert eneste år de siste fem årene. Dermed er det grunn til å frykte at det vil fortsette å øke, sier han.

Han synes samtidig det er bra at politiet har klart å avdekke flere overgrepssaker mot barn enn før.

– Men det utfordrer oss på kapasitet. Disse sakene har høy prioritet, og da må vi innrette oss etter det, sier han.

LES OGSÅ: Her blir det anmeldt flest seksuallovbrudd i Norge