– Må unngå A- og B-lag i helsevesenet

Det er fellesskapets penger som brukes til helsetjenester, og det blir feil at private aktørere skal bli steinrike på å selge helsetjenester, mener Tone Lindmo Johannessen, hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Moss kommune.

Hvem: Tone Lindmo Johannessen (54).

Hva: Hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Moss kommune, og representerer Norsk Sykepleierforbund.

Aktuell: Onsdag 5. september 2018 er hun innleder på et møte om velferdsprofitører på House of Foundation i Moss. Arrangør av møtet er partiet Ny Kurs.

Hvorfor stiller du opp på et åpent møte om velferdsprofitører?

– Jeg er blitt spurt om å stille opp. Og som tillitsvalgt innen sykepleierforbundet er det en av mine oppgaver å fronte forbundets syn, slik vi har fastsatt det i prinsipprogrammet vårt.

Og hva er kortversjonen når det gjelder konkurranseutsetting?

– Vi er mot konkurranseutsetting. Helsetjenester bør betjenes av det offentlige. Det er fellesskapets penger som brukes, og det er viktig at pengene går tilbake til dem som har bruk for helsetjenester. Det blir feil at private aktører skal bli steinrike på å selge helsetjenester.

Hvorfor mener du at det offentlige er bedre til å ivareta helsetilbudene?

– Vi må unngå å skape et A- og et B-lag. Private aktører har forretningshemmeligheter, egne styringsregler, egne kvalitetsnormer, og generelt dårligere lønns- og pensjonsbetingelser. Sykepleierne er ikke den gruppen som kommer dårligst ut økonomisk, for de private helseforetakene har alltid behov for sykepleiere. Men de ufaglærte har langt dårligere betingelser, og vi ønsker å solidarisere oss med dem.

Det er også kostbart for kommuner å jobbe fram anbud, og drive kontroll med de private aktørene.

Moss kommune har nylig overtatt Orkerød sykehjem fra Norlandia, og i februar 2019 skal også Skoggata bo- og servicesenter rekommunaliseres. Er du tilfreds med det?

– Ja. Det er et skritt i riktig retning. De ansatte får generelt bedre lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. Når de ansatte får det bedre, er det lettere å jobbe med pasientene, slik at kvaliteten på tjenestene også bør bli bedre. Men vi må vokte oss for å bli selvgode. Det er ikke automatikk i at kvaliteten sikres ved at det offentlige overtar. Det kreves fortsatt god oppfølging av alle helseforetakene. Men det blir enklere å kontrollere at kvaliteten holder mål når kommunen selv styrer sykehjem og hjemmehjelpstjenestene. Det er også viktig å understreke at vi bør ta til oss erfaringer som er gjort av de private aktørene. Vi har sikkert en del å lære av dem.

Hva håper du å oppnå på møtet onsdag kveld?

– At møtedeltakerne får et godt innblikk i forskjellene mellom offentlige og private helsetjenester.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg liker å koble bort hodet med gode krimbøker. Og har lest samtlige Jo Nesbø-bøker, der Harry Hole er hovedperson. Da jeg var ganske ung var «Sangen om den røde rubin» av Agnar Mykle ganske kontroversiell. Jeg fikk ikke lov til å lese den av mamma, og da ble det ekstra spennende å få tak i den. Ellers var klassikeren «Tatt av vinden» en bok som gjorde sterkt inntrykk i ungdomstiden.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det at jeg har så veldig god relasjon til mine to døtre.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var romanhelten Nancy Drew, eller «frøken detektiv», som hun ble kalt. I tillegg til Florence Nightingale. Jeg var klar på at jeg ville bli sykepleier alt fra jeg var fire år.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg får det for meg at jeg er konfliktsky. Men som frontfigur for sykepleierne i Moss kommune, må jeg likevel ta en del konfrontasjoner. Det blir derfor et dilemma for meg at jeg først og fremst ønsker å være omsorgsfull, samtidig som jeg i rollen min må stille klare krav, og stå på dem. Jeg bør også være mer sosial.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da unner jeg meg en ekte Coca-Cola til maten.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Det er blitt vedtatt at sykepleiere skal jobbe mer i helgene. Enten ved at de får flere langvakter, noe som kan true pasientsikkerheten, eller ved at de må jobbe tre-fire helger mer i året. I dag er det jobbing hver tredje helg som er «normalen». Jeg går gjerne i demonstrasjonstog for å opprettholde dagens nivå på helgejobbing.

Er det noe du angrer på?

– Jeg vil ikke definere meg i fortid. De valg jeg tok i spesielle situasjoner virket sikkert riktige den gang. Hvis det ble gjort feil, så er det en del av erfaringen ved å være et menneske.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det er synd at Thorvald Stoltenberg er død. Jeg ville gjerne ha møtt ham; gjerne til en samtale i en heis.