Må kaste ut to kvinnelige medlemmer fra fellesnemnda mellom Moss og Rygge

To av de kvinnelige politikerne skulle aldri vært valgt inn. De må nå erstattes av to menn. – En demokratisk bekymring, mener utvalgsleder Inger-Lise Skartlien.

Fellesnemnda, det øverste politiske organet til nye Moss kommune fram til sammenslåingen i 2020, har i dag en ulovlig sammensetning.

To av de kvinnelige representantene er nemlig ikke faste medlemmer av kommunestyret i Rygge: Anna Aga (SV) og Therese Johansen (H). Begge må nå erstattes.

– Vi må bytte ut SVs representant og én av Høyres. De kommer til å bli erstattet av to menn i stedet, bekrefter nemndleder Inger-Lise Skartlien (Ap).

Anna Aga er for øvrig én av politikerne som bor i gatene som risikerer å miste navnet sitt etter sammenslåingen mellom Moss og Rygge.

Trodde de fulgte loven

Fellesnemnda består av 22 politikere, likt fordelt mellom dagens to kommuner. Det er en forutsetning at de er faste medlemmer av sine respektive kommunestyrer. Det er ikke Aga og Johansen.

De ble likevel valgt inn på grunn av en bekymring om at nemnda ikke ville oppfylle kravet om kjønnskvotering. Nå viser det seg at denne kvoteringen havner i andre rekke.

– Vi sendte spørsmål til Fylkesmannen før medlemmene skulle plukkes ut. Da fikk vi beskjed om at kjønnene trumfet alt. Nå har vi fått en ny beskjed om at det ikke stemmer. De må være faste medlemmer, sier Skartlien.

Det at fellesnemnda har hatt en feil sammensetning har ingen betydning for vedtektene deres. De blir stående.

LES OGSÅ: Tiltak mot barnefattigdom kan bli droppet i nye Moss kommune

Kun tre kvinner fra Rygge igjen

Rygge kommune skal behandle saken i sitt neste kommunestyremøte 1. november. Da vil Aga og Johansens erstattere bli stemt inn. For SVs del er kun én person aktuell: Leif Christensen.

– Jeg har respekt for loven, men jeg synes det er dumt at det må bli slik. Det er ingen hemmelighet at jeg ikke har tenkt til å stå på lista ved neste valg, men Anne skal være med videre. Det betyr at fellesnemnda mister kontinuitet, forteller han.

Når den nye sammensetningen er på plass, betyr det at det kun kommer til å sitte tre kvinnelige representanter fra Rygge i fellesnemnda, inkludert utvalgsleder Skartlien (Ap). De øvrige kvinnene er Gerd Louise Molvig (Sp) og Therese Henriksen (Frp).

– En demokratisk bekymring

Blant varamedlemmene er det for øvrig kun Ap som har kvinnelige representanter fra Rygge.

– Det er trist at vi har så få kvinner i kommunestyret vårt. Det er en demokratisk bekymring, sier Skartlien.

Den bekymringen deler Christensen.

– Hvis det blir mange middelaldrende eller eldre menn og ytterst få kvinner, får du et skjevere bilde av samfunnet. Det påvirker selvsagt hvilke vedtak som blir fattet og hvilke saker det blir fokusert på, mener han.

LES OGSÅ: Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien vurderer å gi seg som politiker

Ingen Høyre-kvinner

Høyre, det nest største partiet i Rygge, har sju faste kommunestyrerepresentanter. Samtlige er menn.

Gruppeleder Harald Fløgstad regner med at Jan Andreas Sannem blir den som erstatter Therese Johansen.

– Begge mine kandidater er dyktige, så slik sett kan ikke jeg se at fellesnemnda mister noe moment, sier han.

LES OGSÅ: Mossekråka kan ende opp på det nye ordførerkjedet