Visit Moss. FOTO: KENNETH STENSRUD

- Må ettergås i sømmene

- Styret, med kommunene representert, har ikke bare sovet i timen, de må ha sovet lenge, sier Rødts Eirik Tveiten.

Nå vil han og Frps Arild Svenson at kontrollutvalget tar tak i den vanskelige Visit Moss-saken (se faktaramme).

- Ut fra det vi har fått vite har ting tydeligvis vært ute av kontroll over tid, og med kommunens eierrolle burde man hatt muligheten til å følge opp dette. Nå må vi få belyst om dette er gjort i tilstrekkelig grad. Har vi blitt varslet? Har vi ikke vært våkne? Har vi ikke blitt varslet tilstrekkelig? er spørsmål Svenson vil ha svar på gjennom kontrollutvalget.

Moss kommune satt fram til onsdagens eiermøte som største aksjonær i Visit Moss, med en eierandel på 21,6 prosent. Etter møtet ble det besluttet at de private eierne overdrar sine aksjer til de fire kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. Under møtet gikk det fram at situasjonen i selskapet er svært alvorlig, og et avviklingsstyre ble nedsatt for nettopp å avvikle selskapet.

- At vi vil at kontrollutvalget skal se på dette, betyr at saken vil ettergås i sømmene. Det blir et dypdykk i det man ber kontrollutvalget se på, som i dette tilfellet innebærer hvordan kommunen har skjøttet sin rolle og hvordan en slik situasjon eventuelt kunne vært unngått, forklarer Svenson.

 

- Fullstendig ute av kontroll

Rødt Eirik Tveiten er enig med Svenson i at kontrollutvalget bør se på saken.

- Dette viser en institusjon med økonomien fullstendig ute av kontroll. Jeg mener styret må ha sovet ikke bare i timen, men lenge. Det høres usannsynlig ut at styret ikke har vært informert om den vanskelige situasjonen tidligere. Det må man kunne anta, og om de ikke har forstått det blir jeg veldig bekymret, sier Tveiten.

Han mener det er styrets jobb å holde orden i økonomien.

- Det er deres jobb å ha økonomisk kontroll. De må ha kunnskapene om økonomi og budsjettering, mener Tveiten.

 

- Varsellampene har ikke lyst

Tage Pettersen tilbakeviser på det sterkeste at styret har vist om den vanskelige situasjonen lenge.

- Nei, det har vi ikke. Det var da vi gjorde opp regnskap for 2014-markeringen at kreditorene kom på banen og sa de ikke hadde fått pengene sine. Det var da vi ble klar over dette, sier han.

- Det er bare å gå tilbake til regnskapene i Brønnøysundregistrene og se om varsellampene burde lyst - og svaret på det er nei. Når eierne blir forelagt et årsregnskap, ført av et regnskapsbyrå og revidert av en revisor, kan ikke eierrepresentantene lese noe annet enn at tilstanden er god, sier ordføreren.

Pettersen syns det er helt naturlig at kontrollutvalget nå ser på saken.

- Men dette er et aksjeselskap hvor kommunen er én av flere eiere. Så først må avviklingsstyret gjøre jobben sin. Deretter står kontrollutvalget fritt til å se på det de vil, forklarer han.

Ordføreren er ikke særlig begeistret for Tveiten og Svensons utspill.

- Det overrasker meg at de lager et politisk spill ut av dette. Det er det vi trenger minst av alt nå. Vi er ordførere og rådmenn som står sammen i dette, sier han.