«Losjen» startet opp i dukkestua

BYHISTORIE: I 2003 skrev lokalhistoriker Arnulf Johannessen en artikkel i Moss Magasinet, der han beskrev «Evys lekestue» i Løkkegata. Lekestua ble opprinnelig reist som regnværsskur til Axel Wolds friluftsmøter i Den Frie Evangeliske Forsamling, bedre kjent som «Losjen» i Moss.

Av Paul Norberg, tidligere redaktør i Moss Dagblad

Da Arnulf Johannessen, sammen med konservator Torill Wyller ved Moss by- og industrimuseum, besøkte Løkkegata 25 på begynnelsen av 2000-tallet, var «Evy lekestue» i fortsatt god stand. Jeg skal komme tilbake til hvorfor bygningen ble kalt «Evys lekestue», men vil først fortelle at Arnulf Johannessen avsluttet artikkelen sin med følgende håp: «I tillegg til å være et «smykke» for sitt område, representerer «lekestua» et stykke byhistorie; ikke minst for Evangeliekirkens menighet ... At lekestua kommer under noen form for formelt vern, er dessverre altfor mye å håpe på i Moss. Men at konservator Torill Wyller er gjort oppmerksom på lekestua, og fant den interessant, bør være et godt utgangspunkt og virke forpliktende både for eier og Moss kommune».
I 2019 kan vi konstatere at det lille møtelokalet til menigheten i Løkkegata 25 aldri ble vernet, og at bygningen i dag er preget av forfall. Døra er borte, vinduer er knust og en del av det ytre panelet er fjernet. Veggene er preget av råte. Den lille bygningen framstår mest som rivningsklar.

Rommer en historie

Det kan være betimelig å stille spørsmål om hvorfor noen skal bry seg om et slikt lite bygg i en by som har vært utsatt for voldsomme riveprosesser i mange tiår? I Nyquistbyen ble 121 bygninger revet for mindre enn ett år siden, og det er bare et fåtall av disse bygningene som blir gjenstand for artikler i mediene. Men nå er det slik at noen bygninger rommer en historie som det kan være verdt å ta vare på. Når bygningene forsvinner, er det også lett å glemme det som en gang skjedde der.

Dannet Den Frie Evangeliske Forsamling

Det var Axel Wold som i sin tid eide Løkkegata 25. Han ble født i 1854, og døde i 1928. Axel Wold var en av de mest dominerende skikkelsene i de religiøse kretser i Moss. Han kom fra Metodistkirken, men ble tidlig interessert i engelske, religiøse strømninger. Arnulf Johannessen skriver at Axel Wold gjennomgikk flere religiøse stadier. «Han vandret mellom indremisjonen, metodistkirken og adventistsamfunnet før han fant sitt eget åndelige ståsted. I 1882 kom Wold i et kraftig motsetningsforhold til adventistsamfunnets daværende sterke mann, Ernst Hilditch. Konflikten endte i at Wold brøt med adventistene og dannet Den Frie Evangeliske Forsamling», skriver Johannessen i sin artikkel.

Vakre vinduer med farget glass

Den nye menigheten hadde ikke noe eget forsamlingshus, og Axel Wold arrangerte derfor friluftsmøter i Løkkegata. Hvis været var fint, var det ikke noe problem å holde møtene i friluft. Men det hendte at værgudene ikke var på møtedeltakernes side, og da måtte menigheten trekke innendørs. Det lille lokalet, som siden ble til en lekestue, var formet som et kirkerom, med «kirkebenker» og vakre vinduer med farget glass. Axel Wolds første menighet i Moss må ha vært ganske liten, for det måtte bli trangt i lokalet hvis det dukket opp et tosifret antall møtedeltakere.

Evys lekestue

Da Arnulf Johannessen og Torill Wyller avla et besøk i Løkkegata for nær 20 år siden, var det Evy Karlsen, og hennes ektemann Josef Baczkowski som eide eiendommen. Evy Karlsen fortalte at den var et populært samlingssted for barndomsvenninnene hennes. Evys gamle «lekestue» var den gang i meget god stand, takket være Josef Baczkowskis omsorgsfulle vedlikehold. Bygningens opprinnelige detaljer var forbausende intakte, slik bygningen var innredet den gang Axel Wold drev sin menighet der. Eiendommen har siden skiftet eiere flere ganger siden Josef Baczkowski og Evy Karlsen bodde der, og det er ingen som har tatt vare på den lille lekestua.

"Losjen" i Vogsts gate

Hvis vi går tilbake til Axel Wold og Den Frie Evangeliske Forsamling, er det klart at menigheten vokste så raskt at det var behov for større, og mer permanente lokaler. I 1888 viste det seg at det var mulig å få overta lokalene til Avholdslosjen i Vogts gate 10. Det førte til at menigheten på folkemunne ble kalt «Losjen». Det var først på 1990-tallet at menighetens navn ble endret til Evangeliekirken, Den Frie Evangeliske Forsamling. Medlem av Eldsterådet, Magnus Frosterød, forteller at på 1950- og -60-tallet var det vanlig at barn fra hele Moss gikk på søndagsskole i Losjen.
Axel Wold stiftet Den Frie Evangeliske Forsamling 14. oktober 1882. Menigheten startet i det som må kalles en vekkelsestid også for Norge som nasjon. I 1882 gikk bølgene høyt mellom regjering og storting. Nasjonalfølelsene var sterke og folk forberedte seg til å slåss med våpen for å oppnå selvbestemmelse. Slike hendelser falt sammen med en religiøs vekkelse. Statskirkens embetsmakt over folket var i ferd med å brytes. Diktere, som Henrik Ibsen, kritiserte kirkens og embetsverkets maktmisbruk.

Fengsel for voksendåp

Den frikirkelige bevegelsen sprengte seg fram i landet. Mange steder gikk striden høyt; også i Moss. Fengsel og bøter for voksendåp var vanlig de første årene. Magnus Frosterød forteller at Axel Wold ikke kunne foreta dåpshandlinger, for menigheten ville for enhver pris holde ham utenfor fengselet. Det var derfor «mindre viktige» menighetsmedlemmer som sto for dåpshandlingene. Jeg skal komme tilbake til Evangeligekirkens historie i en senere artikkel.

Kilder:
Moss Magasinet 2003

Evangeliekirkens nettsider