Annonse
"BLIMED-DANSEN" Skoleelevene ved Vang skole i Rygge kastet seg ut i «Blimed-dansen» for TV-aksjonen 2017. Aksjonsleder Renate Holm håper mange vil stille som bøssebærere søndag 22. oktober.

Løp og dansa for barn uten skolegang

– Vi skal løpe for å støtte skolebarn som har det mye verre enn oss, sier Jonathan Th. Solfjell.

Annonse
Lokale nyheter

Han går i fjerdeklasse på Vang skole i Rygge, og sammen med alle de øvrige elevene på skolen var han med på å dra i gang støttearbeidet for årets TV-aksjon.

Solidaritetsløp

Elevene løper i solidaritet med skolebarn i Sør-Sudan, Mali, Pakistan, Colombia og Syria, som blir forhindret fra skolegang på grunn av kriger og konflikter.

– Vi gjør dette hver høst. I disse løpene retter vi oppmerksomheten mot noen som trenger hjelp og støtte. I år passet det fint å legge solidaritetsløpet sammen med opplegget til årets TV- aksjon, sier Vibeke Ørving Eriksen, assisterende rektor.

Aksjonen ved Vang skole startet med den såkalte «Blimed-dansen» i skolens gymsal. Alle elevene deltok. Deretter bar det ut for å løpe så mange runder hver enkelt orket i en skogsløype utenfor skolebygningen.

Til Unicef

– Alle skal være med og løpe, men det er ingen krav til å være raskest eller holde ut i flest mulig runder. Foreldrene er med på å sponse TV-aksjonen, og de gir et beløp for hver runde deres egne barn løper. Beløpet fastsetter de selv, og det er naturligvis helt frivillig å gi penger. Men løpingen skal være en motivasjonsfaktor, sier fylkesleder for TV-aksjonen, Renate Holm.

– Pengene fra TV-aksjonen skal i år gå til Unicef, og jobben de gjør for barn i krigsherjede land. Det kommer til å bli gjennomført skoleløp ved skoler over hele landet, og Vang skole er først ut i Østfold.

Holm understreker at TV-aksjonen handler om mye mer enn å samle inn penger.

– TV-aksjonen er en av de viktigste nasjonale informasjons- og kunnskapskampanjene vi har. Dermed er det helt naturlig at vi legger ekstra til rette for barn, slik at de får informasjon på en måte som er tilpasset dem. Årets tema er også spesielt viktig for skolene, for det handler om barn i skolealder som ikke får mulighet til å gå på skole på grunn av krigshandlinger, sier Holm.

Tilpasset undervisning

Vibeke Ørving Eriksen forteller at det foreløpig er sjetteklassingene som har gjennomgått et undervisningsopplegg. Men at det er fortsatt flere uker igjen til selve TV-aksjonsdagen, og målet er at alle elever skal få lære om målet med årets TV-aksjon.

– Men undervisningen må tilpasses de enkelte klassetrinn, understreker Eriksen.

På TV-aksjonens nettsider står det at ett av fem barn i krigs- og konfliktområder er uten skolegang. «Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill».

Renate Holm håper nå at løpeaksjonene skal gi elevene kunnskap som de kan ta med seg hjem til foreldre og besteforeldre.

– Hvis det blir snakket om aksjonens innhold i mange hjem, så vil det forhåpentligvis føre til at det blir lettere å rekruttere bøssebærere. Vi trenger mange til å bli med aktivt som bøssebærere søndag 22. oktober, sier hun.

 

Annonse