Annonse
på vakt: Siw-Hege Christiansen og Victoria de Oliveira leder LOs sommerpatrulje i Østfold.

LO slippes løs!

Denne uka slippes LOs vaktbikkjer løs. Mer enn 600 bedrifter kommer til å bli sett i kortene.

Annonse
Lokale nyheter

For 33. året på rad skal unge tillitsvalgte i LO oppsøke virksomheter i alle bransjer for å undersøke arbeidsforholdene til unge sommervikarer.

– Vår jobb er å informere om de rettigheter og plikter de har i arbeidslivet, sier Victoria De Oliveira i LO.

Mange typer brudd

Sammen med Siw-Hege Christiansen skal Oliveira lede årets LO-sommerpatrulje i Østfold, som i år teller 30 personer.

De starter i Halden i dag, og går så systematisk til verks i Moss, Indre Østfold, Fredrikstad og Sarpsborg gjennom uka.

– Hva slags type problemer er det dere støter på?

– Det vanligste er mangel på arbeidskontrakt, som også er noe av det groveste. Ellers er det brudd på pausebestemmelser, opplæring, arbeidstid og svart arbeid, sier Oliveira.

– Mange er for eksempel ikke klar over at det finnes forskjellige regler for dem som er under og over 18 år, skyter Christiansen inn.

– Det er ikke lov med overtid eller nattarbeid dersom du er under 18 år, sier hun

Verre før

Da sommerpatruljen startet opp i 1985, fant de brudd hos omtrent halvparten av arbeidsgiverne. De siste årene har det ligget på omkring 10 prosent.

– I fjor vant vi 79 brudd i Østfold, men bare 12 av disse ble rapportert videre til Arbeidstilsynet og andre etater. De fleste av bruddene vi finner er heldigvis av mindre alvorlig karakter.

– Hva var det groveste dere fant i fjor?

– Det var en bedrift hvor sjefen brukte kamera litt vel mye. Han drev rett og slett overvåking av sine ansatte, sier Christiansen.

Verst i utelivet

I år som i fjor skal over 600 bedrifter i fylket besøkes. Det betyr at over 1000 ungdommer får besøk av LO.

Erfaring tilsier at de aller fleste bedrifter og ansatte ønsker dem velkommen.

– Er den noen bransjer hvor det er mer problemer?

– Vi vet jo at uteliv- og restaurantbransjen er mer utfordrende. Det er nok der vi finner flest brudd, sier Oliveira.

– Og best?

– I offentlig sektor finner vi veldig sjelden brudd. Det er fordi det finnes sterke tariffavtaler der som er utviklet over mange år.

Fortsatt behov

LO-representantene mener bestemt at det er behov for dem, selv om forholdene er blitt bedre enn tidligere.

– Folk vet jo at vi kommer nå, så det har nok en avskrekkende effekt, sier de og ler.

– Drømmen er at det ikke hadde vært noe å gjøre, men der er det nok fortatt litt å gå på.

Annonse