Annonse
Det er 12 prosent færre ledige i Østfold – og i landet for øvrig – sammenlignet med samme tid i fjor. Her fra Nav-kontoret i Fredrikstad.

Ledigheten har gått ned

Stadig færre er arbeidsledige i Østfold. Inkludert de under 30 år.

Annonse
Lokale nyheter

Ifølge ferske tall fra Nav er det nå i overkant av 4000 personer som er helt ledige i Østfold. Det er 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Det er 565 færre sammenlignet med juni i fjor, en nedgang på 12 prosent, som er likt med landsgjennomsnittet. I tillegg går 1850 personer delvis ledig.

– Østfold har over lengre tid hatt en nedgang i ledigheten, og det er positivt at antall unge ledige under 30 år er færre nå enn for ett år siden, sier direktør i fylkeskommunen, Sverre Jespersen.

Tendensen er at ledigheten synker i de fleste yrkeskategoriene. Nedgangen er størst, målt innen industri tett fulgt av bygg- og anleggsbransjen og innenfor kontorarbeid.

Mangler skolegang

Blant de under 30 år er ledigheten nå 3,8 prosent, som er en nedgang på 4 prosent fra samme tid i fjor. Men fortsatt er 1226 unge arbeidsføre helt uten arbeid.

– Hovedutfordringen til ungdom under 30 år i forhold til overgang til arbeid, er manglende skolegang, fortsetter Jespersen.

Flest i Fredrikstad

Ser man på kommunenivå, er Fredrikstad fortsatt den kommunen med flest ledige. Her er tallet nå 1157, en nedgang på 9 prosent fra i fjor.

I de andre største byene i Østfold har ledigheten sunket med henholdsvis 20 prosent i Halden, 14 prosent i Moss og 16 prosent i Sarpsborg.

Hvis man ser på andelen av befolkningen i kommunene, er det riktignok Askim som kommer dårligst ut med 3,9 prosent helt ledige.

Ned 12 prosent på landsbasis

Ledigheten i landet totalt er på 2,6 prosent, som er en nedgang på 12 prosent.

Det er lavest ledighet i Sogn og Fjordane med 1,4 prosent, mens det er høyest i Rogaland med 3,7 prosent helt ledige.

Annonse