Kvinnelig elev tiltalt for vold mot mannlig lærer

Den kvinnelige eleven som i fjor høst slo og skadet en mannlig lærer i Moss, er nå tiltalt for grov kroppsskade.

Hendelsen den unge kvinnen må møte i retten for fant sted på Malakoff videregående skole i november i fjor. Det skal ifølge tiltalen ha oppstått en diskusjon mellom læreren og eleven, da læreren stoppet henne i forbindelse med at hun tok med snø inn i skolebygget.

Da skal eleven ha gitt læreren et knyttneveslag i ansiktet, som førte til brudd i øyehulen, kjevehulen og kinnbeinet.

Lærer sykmeldt

Læreren ble sykmeldt som følge av skadene han pådro seg, og var ute av arbeidet i om lag en måned. Kroppsskaden regnes som grov fordi den gjorde fornærmede arbeidsudyktig i en viss periode.Eleven er også tiltalt for, ved bruk av vold, å ha «søkt å påvirke yrkesutøvelsen til en person fra en særskilt utsatt yrkesgruppe.

Med særskilt utsatt yrkesgruppe forstås personer som har ansvar for opplæring i grunnskole eller videregående skole», heter det i tiltalebeslutningen.

– Ser svært alvorlig på det

Malakoff-rektor Sigrid Sandvand bekreftet hendelsen overfor NRK i fjor høst:

– Jeg kan bekrefte at det har vært en voldshendelse. En elev har slått en lærer. Vi ser svært alvorlig på saken, uttalte hun.

Skolen selv anmeldte hendelsen til politiet. Overfor samme kilde lovet rektoren at skolen ville gå gjennom rutiner og planer og vurdere endringer og tiltak som følge av hendelsen. Skolen har nulltoleranse for vold.

– Vi har sanksjonert mot hendelsen i henhold til ordensreglementet. Læreren har vært tilbake i jobb siden sykmeldingen opphørte. Vi har oppdatert våre rutiner i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, slik fylkeskommunen som skoleeier har. Arbeidet vil fortsette fra høsten. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier Sandvand til Dagsavisen, men bekrefter at eleven per nå ikke er elev ved skolen.