Kulturstopp i jubileumsåret til Moss

– Vi jobber nå med å kartlegge de økonomiske tapene som byens musikkliv får som følge av koronaviruset, sier Ernst Rolf, daglig leder i Mosseregionens Musikkråd.

– Nedstengningen av Norge er svært alvorlig for kulturlivet. Mosseregionens Musikkråd er en paraplyorganisasjon for 50 kor, korps og dansegrupper. Nå har alt stoppet opp, noe som kan ta knekken på organisasjoner som allerede på forhånd sliter med både økonomi og rekruttering, sier Ernst Rolf.

Økonomiske tap

Han forteller at Musikkrådet har sendt ut beskjed til samMusikkorpstlige 50 organisasjoner, med beskjed om å lage en prognose på økonomiske tap.
– Hva slags tap?
– Både kor, korps og dansegrupper får inntekter fra ulike arrangementer som de deltar på, eller som de selv er ansvarlige for. Dette er både billettinntekter og inntekter av salg på arrangementene. Samtidig har kulturorganisasjonene en del faste utgifter, til dirigenter og instruktører. Både korps, kor og dansere har en blomstringstid inn mot sommeren, men nå er det meste avlyst. Det betyr at det er vanskelig å øve, for det er ikke mulig å samle grupper til øvelser.
Jeg håper at kulturlivet ikke kommer i siste rekke når de økonomiske tapene skal kompenseres når samfunnet kommer i normalt gjenge igjen, sier Ernst Rolf.

Islandsmoens kantate

Siden Moss er inne i sitt jubileumsår, er det lagt opp til ekstra mange kulturarrangementer. Forberedelsene har vært i gang i lang tid, og både frivillige og profesjonelle aktører har jobbet lenge med forberedelsene. Et av prosjektene som nå blir avlyst, er Sigurd Islandsmoens bykantate «Mossiania», som skulle vært fremført 12.–13. juni i år. Ernst Rolf forteller at det skulle vært et samspill mellom Østfold Symfoniorkester, Moss kammerkor, Moss korforening og Vocalis og et kor fra Jeløy kirke. Jeløykvinnen Grete Pedersen; en av landets ledende dirigenter, skulle hatt det musikalske ansvaret.
– Vi kan kanskje ikke utsette konserten til høsten. Dette er aktører som har mange oppdrag på ulike steder, og det skal mye til å finne en ny dato som passer for alle, mener Ernst Rolf.

En annerledes 17. mai

Leder i 17. mai-komiteen i Moss, Grethe-Elisabeth Haaland, er klar på at det blir en annerledes 17. mai i år.
– Vi venter på klare føringer fra sentrale myndigheter, men forstår jo at det ikke kommer til å bli aktuelt med store folkeforsamlinger på årets 17. mai. Dermed kan det ikke bli noe barnetog. Det er opprinnelig lagt opp til 170 arrangementer på 17. mai i Moss, og vi vurderer nå hva som er mulig å gjennomføre, og hva som må sløyfes. Vi skulle hatt besøk fra et musikkorps fra vennskapsbyen Horsens i Danmark, men det kan det ikke bli noe av, sier Haaland. Som sier at de ser på muligheten til å streame noen av 17. mai-talene.
Leder Lisbeth Dalgeir Engan i Mossekråkenes skolekorps forteller at all korpsaktivitet nå er stengt. Korpset har 30 musikanter og åtte personer som er ansatt på timebasis.
– Vi frykter at dagens situasjon går ut over rekrutteringen. Når det blir lite korpsaktivitet de kommende månedene, er det også fare for at vi mister en del av dagens musikanter. Vi mister også inntekter ved at det ikke blir spilleoppdrag på 16. og 17. mai, sier Lisbeth Dalgeir Engan.