Berit Kolden. FOTO: HANNA K. SOMMERSTAD

Kulturminneagenten

NAVN I NYHETENE: Berit 
Kolden (58) er byantikvar i Moss. Som Moss sin første byantikvar noensinne, skal hun sette kulturminner på agendaen når sentrumsplanen snart legges fram.

Hvorfor trenger Moss en byantikvar?

- Det er todelt: Vi trenger det for å nå nasjonale mål om å bevare kulturminner. I tillegg er Moss en av de byene i Norge som er i størst endring. Da er det viktig å dra med seg spor av historien i utviklingen av byen videre.

Hvilke områder må vi ta vare på i Moss?

- Vi har tre kjerneområder som allerede er plukket ut som bevaringsverdige fordi de utgjør en viktig del av byens identitet. Det er Verket med Konventionsgården, Møllebyen, og store deler av Storgata med Tollboden. De er nasjonale kulturminneområder. I tillegg kommer nye steder rundt jernbanen og på Peterson-området.

Hvordan kan du som byantikvar påvirke byutviklingen?

- Det viktigste er at ingen planer og beslutninger vedtas før kulturminnevernet er vurdert. Vi skal ikke ta vare på alt, men det vi fjerner, må vi dokumentere med tekst og bilder, slik at vi bevarer historien.

Vil du komme til å endre på utviklingsplanene?

- Nei, byantikvaren skal kun komme med råd og anbefalinger overfor politikerne, med mindre det gjelder områder av nasjonal interesse. På disse områdene skal jeg samarbeide med fylkeskonservatoren, og sammen skal vi håndtere lovverket. Ellers er det viktig å komme inn så tidlig i prosessen at vi ikke må endre på noen planer, men at planene tar hensyn til det vi skal ta vare på. Når sentrumsplanen skal legges fram 1. desember, er kulturminneperspektivet et viktig premiss der.

Hvor ligger den største utfordringen?

- Det jeg håper, er å få et godt samarbeid og en god dialog. Noen kan oppfatte kulturminneperspektivet som en bremsekloss, men det kan i stedet ofte være med på å gi en ekstra dimensjon til et område. Når vi reiser og besøker andre steder, eller bare går bort i Møllebyen, ser vi ofte eksempler på dette.

Hva er ditt personlige favorittkulturminne i Moss?

- Jeg har blitt utrolig glad i og stolt av Konventionsgården. Det er en viktig arena i norgeshistorien og et flott og godt lokale, som alle besøkende blir veldig begeistret over.

Hvilken bok har betydd mest 
for deg?

- Det er ikke én bok, men de siste to årene er det Karl Ove Knausgårds «Min kamp» jeg har lest. Jeg er snart ferdig med den sjette boka nå.

Hva gjør deg lykkelig?

- Når jeg er sammen med de jeg er glad i.

Hvem var din barndomshelt?

- Pippi Langstrømpe. Hun var helten. Mor leste de bøkene for meg før jeg kunne lese selv.

Hva misliker du mest ved deg selv?

- Kanskje at jeg er litt bedagelig anlagt når det gjelder fysisk aktivitet.

Hva gjør du når du skeier ut?

- Da shopper jeg kanskje litt mer enn normalt.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

- Jeg vurderte faktisk å gå i tog for å få bygget Landa-prosjektet.

Er det noe du angrer på?

- Nei, ikke noe jeg bruker tid på. Jeg ser framover.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

- Riksantivaren. Da kunne jeg fått noen smarte tips!

hanna.sommerstad@dagsavisen.no