Annonse
kritikk: Halvar Sand (KrF) mener at rådmannen burde ha informert de politiske organene i Moss om at kontrakten med Norlandia om videre drift av Skoggata bo- og servicesenter skulle forlenges. Her er KrF på linje med både Rødt og SV.

Kritiserer rådmannen for Norlandia-forlengelse

Politikerne burde blitt orientert om forlengelsen av kontrakten med Norlandia, mener KrF, Rødt og SV.

Annonse
Lokale nyheter

Av Paul Norberg

– Det er dårlig fingerspissfølelse av rådmannen å unnlate å ta opp en slik sak politisk, mener Eirik Tveiten (Rødt). Og May Hansen (SV) er like klar:

– Den politiske situasjonen i Moss, hvor også de borgerlige var mot oppgradering av kommersielle aktører, skulle tilsi at det blinket noen varsellamper hos administrasjonen, sier hun.

KrFs Halvard Sand er på linje med de to. Ikke fordi rådmannen gjorde noe juridisk feil da hun forlenget kontrakten om fortsatt drift av Skoggata bo- og servicesenter, men en orientering av politikerne ville likevel vært mest ryddig, mener han.

– Etter initiativ fra KrF, gikk den borgerlige koalisjonen inn for at kun ideelle organisasjoner og kommunen selv burde drive helse- og omsorgstjenester i Moss. Selv om den kommersielle aktøren Norlandia allerede hadde fotfeste i Moss, så hadde det vært naturlig at de politiske organene hadde blitt tatt med på drøftelser, sier Sand.

– Korrekt behandling

– Fikk du politiske føringer fra styringsflertallet om å forlenge kontrakten med Norlandia, rådmann Bente Hedum?

– Vi hadde i alle fall ingen formelle møter om denne saken. Jeg kan heller ikke huske om vi snakket uformelt om det. Men som rådmann er jeg nødt til å forholde meg til de vedtak som er fattet, og ikke spekulere i mulige framtidige endringer i et styringsflertall. Vi hadde kontrakt med Norlandia for drift av Skoggata bo- og servicesenter. Det lå inne en opsjonsavtale for videre drift. Vi hadde ingen indikasjoner på at det forelå noe kontraktsbrudd på det tidspunktet kontrakten ble forlenget. Dermed hadde rådmannen fullmakt til å videreføre avtalen. Fra vår side kommer vi heller ikke til å gjøre noen endringer med denne kontrakten før det foreligger et eventuelt nytt vedtak fra bystyret, svarer Hedum.

– Må følge reglene

Hun får støtte fra Ap.

– Nå er det sikkert noen som mener at jeg er forsiktig når jeg forsvarer rådmannens handlemåte. Men Norlandia-kontrakten ble forlenget før sommerferien, og da var det et borgerlig flertall i Moss, som har slått fast at de ønsker konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester. Dette måtte rådmannen forholde seg til, og da er det vanskelig å kritisere henne for beslutningen om å forlenge kontrakten. På dette tidspunktet visste vi heller ikke om avvikene som ble avdekket i august. Det var derfor hennes klare mandat, sier Fred Jørgen Evensen (Ap).

Dette er Eirik Tveiten helt uenig i.

– Det var ikke unaturlig å se for seg at det kunne bli et systemskifte i Moss når Tage Pettersen sto på annenplass på Høyres stortingsliste, og at MDG hadde forlatt den borgerlige blokka. For å sikre en korrekt behandling av kontraktsforlengelsen, burde den derfor også vært drøftet formelt i de politiske organene, mener han.

Annonse