Det mobiliseres for å få nok bøssebærere til årets TV-aksjon. Fra venstre ordfører Tage Pettersen, Renate Holm, fylkesaksjonsleder i Østfold, Martin Foss, tidligere FN-arbeider, Lasse Stage, Metodistkirken, Stefani Gowijaya, Den katolske kirke, Ranveig Flor Johannessen, Frikirken, Ragnhild Stranden, diakon i Moss kirke og Olaf Stabel, mangeårig i Kirkens nødhjelps beredskapsteam. FOTO:ELISABETH SKOVLY

Kriger for rent vann

VANNMANGEL: - Jeg har lenge sagt at den neste verdenskrigen blir utkjempet på grunn av mangelen på vann. Nå begynner dessverre svært mange å si det samme.

Det sier Olaf Stabel som bor på Jeløy og er tilknyttet kirken der. Han har vært 14 år i Kirkens Nødhjelps beredskapsteam og jobbet med vann og sanitære forhold.

For årets tema i TV-aksjon «Vann forandrer alt» dreier seg om å gi én million mennesker tilgang til rent vann. I dag er det over 780 millioner mennesker som ikke har det, noe som tilsvarer hvert niende menneske på jorda. I 2013 døde et barn av vannrelaterte sykdommer hvert 21. sekund.

Stabel har vært i land som Angola, Kongo, Trinidad, Liberia, Tunis, Haiti, Bangladesh, Pakistan og Irak. Han sier problemene med rent vann er store - i store deler av verden.

- Vi kan gi mange rent vann. Vi kan gjøre en sølepytt om til drikkevann. Mange land har elver vi kan hente ut drikkevann fra, men landene krangler om hvem som kan bruke det. Ta Libanon, som ville bygge en demning for å bruke sine vannressurser. Men da sa Israel at om dere bygger det, bomber vi. Eller Nilen, den renner gjennom elleve land. Men det er bare Egypt som kan bruke ressursene derfra. Det er jo helt absurd, det går ikke an. Derfor er denne aksjonen også et fredsprosjekt, sier Stabel.

 

240 eller 10 liter?

Søndag 19. oktober trengs det 250 bøssebærere i Moss, og ordfører Tage Pettersen, som også leder den lokale TV-aksjonskomiteen, har engasjert flere menigheter for å skaffe nok hender til bøssene.

- Vi i Norge tar vann for gitt. Drar vi til et land hvor vi ikke kan drikke vann av springen, men må gå i butikken for å kjøpe det, blir vi frustrerte. Tenk da på dem som må gå milevis hver dag for å hente en bøtte, sier han.

Stabel forteller at vi i Norge bruker 240 liter vann i snitt per dag per person. Til sammenligning bygger Kirkens Nødhjelp brønner i land som gir hver innbygger kanskje 15 liter vann hver dag, men de er fornøyd med det.

- Et menneske kan greie seg med det. I Tsjad ga vi innbyggerne mulighet til å få ti liter rent vann hver dag, og det var nok, sier han.

 

Sanitære forhold

Men det handler ikke bare om rent vann for å slukke tørsten. Det handler om sanitære forhold og vannbårne sykdommer. Mer enn 3,4 millioner mennesker dør hvert år av sykdommer relatert til mangel på trygt vann, sanitære fasiliteter og hygiene. 99 prosent av disse dødsfallene skjer i utviklingsland.

- Vann forandrer alt. I fattige land er det kvinner og barn som henter vannet, og det er mange steder en risiko, sier Ragnhild Stranden, diakon i Moss kirke. Hun og viser til statistikken som forteller at i løpet av en dag bruker jenter og kvinner 200 millioner arbeidstimer på å hente vann til sine familier. Dette er det samme som å bygge 28 Empire State-bygninger hver dag.

- Derfor samarbeider vi med de lokale for å få involvert kvinnene. Det er de som skal hente vannet og bør få være med på å bestemme hvor brønnene skal være. Vi vil at det vi gjør skal være varig, og at vi ikke bare hjelper der og da, sier Stabel.

elisabeth.skovly@dagsavisen.no