Annonse
DÅRLIG TILBUD: Det mener organisajsonen For Jernbane om dagens togtilbud mellom Ski og Moss.

Krever flere togavganger

Stasjonene mellom Ski og Moss har et oppsiktsvekkende dårlig togtilbud, mener organisasjonen For Jernbane, som krever tiltak.

Annonse
Lokale nyheter

– Vi mener det er uholdbart at passasjerene må vente til langt inn i neste tiår før det blir noen forbedringer.Det finnes flere muligheter for å forbedre togtilbudet mellom Oslo og Moss allerede nå. Vi mener den beste løsningen vil være å utvide dagens rushtidsavganger på linje L21, Stabekk–Oslo–Moss til hele trafikkdøgnet. Dette vil gi linje L21 en jevn halvtimesfrekvens som vil være mer i tråd med dagens behov, skriver interesseorganisasjonen For Jernbane i et brev til Bane Nor, NSB og Jernbanedirektoratet.

Føler seg oversett

Spesielt mener de at myndighetene har sviktet passasjerene mellom Ski og Moss.

– Trafikkgrunnlaget tatt i betraktning, og avstanden fra Oslo, har disse stasjonene et oppsiktsvekkende dårlig togtilbud. Leirsund–Kløfta–Jessheim–Dal, Spikkestadbanen, og til og med Lier og Brakerøya, har for lengst fått halvtimesfrekvens i grunnrute. Men ikke Ås, Vestby, Sonsveien og Kambo, hvor det stadig bygges flere boliger, påpekes det i brevet.

Skeptisk

For Jernbane mener ruteplanen viser at det er ledig sporkapasitet til å utvide rushavgangene til hele driftsdøgnet.

– Samferdselsdepartementet har antydet at Halden-togene kan begynne å betjene Ås stasjon. For Jernbane er imidlertid skeptisk til en slik løsning, da disse togene ofte er overfylte. Og fordi reisetida til Oslo vil bli ytterligere forlenget for tusenvis av Østfold-kunder, hvor noen av kommunene er pendlerkommuner, heter det videre.

Annonse