Annonse
TRAFIKKPROBLEMER: Ferjesambandet Moss-Horten er en del av riksvei 19, og når ferjetrafikken blandes med biler til og fra Jeløy blir det lange køer på veiene.

Krangel om riksvei 19: – Vil åpne et gedigent sår

– Gretha Kant (H) er på ville veier når hun fortsatt vil kjøre på for at riksvei 19 skal gå i en løsmassetunnel under sentrum, sier Arild Svenson (Frp).

Annonse
Lokale nyheter

Av Paul Norberg og Silje Louise Waters

– Nei, jeg er på rett spor. Vi er nødt til å forholde oss til den konseptvalgutredningen (KVU) som etter lang tids arbeid ble vedtatt i 2015. Det er mange eksempler fra Oslo og andre byer på at det er teknisk mulig å lage en løsmassetunnel gjennom Moss uten å rive for mange bygninger. Og vi kan ikke begynne en ny prosess med et nytt alternativ nå, sier Gretha Kant.

Hun mener Statens vegvesen krisemaksimerer når det gjelder prislappen for tunnel under byen.

– Ødeleggende Arild Svenson mener likevel at Høyres standpunkt i denne saken er håpløs.

– Nå er det på tide å peke på andre løsninger. En løsmassetunnel gjennom Moss sentrum vil åpne et gedigent sår, med en kulvert på 45–55 meter bred som er 10–15 meter dyp. I byggeperioden vil dette kunne bli ødeleggende for store deler av næringsvirksomheten i Moss. Nå er det på tide å se sørover, og da er området rundt Klevberget et naturlig valg for et nytt ferjeleie tunnel ut mot Årvold.

Statens vegvesen peker på en storstilt bompengefinansiering for å kunne bygge en løsmassetunnel til drøyt fem milliarder kroner.

– Jeg tror at årsaken til at etaten ikke vurderer Klevberget som et alternativ, er at da blir det mindre muligheter for å få inn bompenger. Da slipper bilister fra Jeløy og Moss for øvrig å betale bompenger for å kjøre i egen by, sier Svenson.

– Vil Klevberget-løsningen løse trafikkproblemene i Moss?

– Ja. Ferjetrafikken er den dråpen som får begeret til å flyte over. Hvis bilene fra Bastøferjene sluses mot Klevberget, blir det betydelig mindre trafikk over Rådhusbrua og gjennom Kransen mot lyskrysset ved Flemminghjørnet, mener Svenson.

Forsinkelser

Byggestart av nye riksvei 19 gjennom Moss er opprinnelig fastsatt til 2024. Nå kan det bli stor forsinkelser. Da Statens vegvesen kastet kortene, og slo fast at en lang tunnel mellom Kransen og Tykkemyr ikke lenger er særlig aktuelt, kan konsekvensen bli at trafikkaoset i Moss blir betydelig forlenget.

– Dette er et skritt tilbake i forhold til regjeringens plan fra 2015 om at videre planlegging av riksvei 19 skulle ha en lang tunnel som utgangspunkt, sier avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen.

– I presentasjonen din sa du at en rekke hus i Moss sentrum må rives hvis det skal bygges en lang løsmassetunnel. Hvilke bygninger er det snakk om?

– Det kan jeg ikke konkretisere, for det nøyaktige trasévalget er ikke helt klart. Byggingen vil medføre en stor utgraving, og vi er sikre på at et betydelig antall bygninger dermed rives eller flyttes. Det vil få store konsekvenser, og i byggeperioden vil fremkommeligheten bli svært vanskelig, sier Stubø Johnsen.

Hvorfor dobbel pris?

– Statens vegvesen anslo den opprinnelige prisen til 2,7 milliarder, mens dere nå snakker om drøyt fem milliarder. Hva baserte dere de 2,7 milliardene på?

– Innen etaten har vi en beregningsmodell for løpemeterkostnad. Denne var lagt til grunn. Men på det tidspunktet visste vi ikke at det var så mye løsmasse. Det er kommet fram etter grunnboringene og geologiske undersøkelser. Grunnforholdene fører til at det også må erverves langt flere eiendommer enn det vi opprinnelig hadde vurdert. Noe som også er sterkt fordyrende.

– Vil dere nå gå inn for alternativet med tunnel fra Klevberget til Årvold?

– Nå skal vi ikke forskuttere nye løsninger over bordet. Det er viktig at vi jobber sammen med de berørte kommunene, fylkeskommunen, Jernbanedirektoratet og Bane Nor for å finne en best mulig løsning, sier Turid Stubø Johnsen.

– Stor skuffelse

– Det er ikke til å legge skjul på at det var en samlet styringsgruppe som var dypt skuffet. Vi fikk et forvarsel om konklusjonen til Statens vegvesen allerede i september. Men vi har jobbet med gode løsninger for riksvei 19 i lange tider, og det vi fikk presentert er ikke all verden, for å si det forsiktig. Grunnforholdene i Moss har vi visst om lenge, så det er ikke noe sjokk, sier ordfører Hanne Tollerud.

Hun forteller at styringsgruppen for prosjektet skal møtes igjen 4. desember. Før den tid skal en rådmannsgruppe legge fram et forslag til debatt.

Annonse