AKSJONERER: Jonathan Parker (foran), Stian Thomassen og Ove Solheim i Bedre Byutvikling Moss skal demonstrere foran Stortinget lørdag 2. desember i håp om å vinne fram med sitt ønske om å utrede alternativ jernbanetrasé gjennom Moss.

Klare til kamp foran Stortinget

Med plakater, musikk og underskriftskampanje skal aksjonistene tvinge gjennom utredning av alternativ jernbanetrasé i Moss – håper de.

– Vi har fått inn nesten 400 signaturer på oppropet vi startet, og håper å få inn nærmere 1.000 før demonstrasjonen foran Stortinget, som vi kan overlevere til en eller flere stortingsrepresentanter, sier Jonathan Parker i aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss (BBM).

«Time out»

2. desember tropper de opp foran Stortinget i håp om å få stoppet store deler av bevilgningene til videre arbeid med det vedtatte dobbeltsporet gjennom Moss – inntil videre.

– Vi ber om en time out, at 500 av totalt 745 millioner over statsbudsjettet stoppes, og at vårt alternative traséforslag utredes. Det vil gi en liten forsinkelse i arbeidet, men vi mener dette kan hentes inn ved at vårt linjeforslag kan bygges raskere og dermed stå klart samtidig som den vedtatte traseen, sier Parker.

Kravet fra aksjonistene er at utbygging av dobbeltspor og ny riksvei 19 samordnes. BBM og Parker har sett seg nødt til å løfte saken til nasjonalt nivå.

– Vegvesenet har bekreftet at det vedtatte dobbeltsporet kan sperre for nye riksvei 19. Det er stor motstand mot denne traseen i Moss, men det virker ikke som bystyreflertallet ønsker å lytte. Derfor løfter vi saken til dem som bevilger pengene.

– Seks milliarder spart

Ved hjelp av Norsk Bane har BBM fått gjennomført en alternativ utredning av trasé for dobbeltsporet mellom Sandbukta og Såstad. Parker hevder utredningen viser at deres linjevalg blir langt rimeligere enn Bane Nors alternativ.

– Ifølge Norsk Bane, vil en direktelinje mellom Sandbukta og Såstad, uten at traseen går nedom havna, bli 3,5 mrd. kroner billigere. Hvis man tar med i betraktningen at riksvei 19 kan bli kraftig forsinket av den vedtatte traseen, og at bompengeinntektene kan måtte økes med 2,5 mrd., vil vårt forslag spare oss for seks milliarder skattekroner, sier Parker.

Aksjonsgruppa håper å få til møter med flere stortingsfolk den nærmeste tida for å fremme sitt syn.

– I krevende budsjettforhandlinger kan 500 ekstra millioner til andre formål komme godt med. Derfor håper vi å få flere partier på glid til å stoppe den foreslåtte bevilgningen i statsbudsjettet for 2018, sier Parker.

Kampsanger

Til aksjonen foran tinget håper han å få med seg 100 til 200 støttespillere.

– Vi stiller med 30–35 plakater, sang og musikk. Blant annet har vi med oss musikere som skal framføre «Ola Tveiten», en gammel kampsang, og vi har laget en egen versjon av «Bakvendtland». Vi har flere artige påfunn for å påkalle oppmerksomhet, slutter han.