– Kjørte mot hovedporten på militær flyplass i kamuflasjefarget forkledning

I bilen hadde mannen i 20-årene en våpenkopi. Nå må han møte i retten tiltalt for trusler, etter at han skal ha skremt to soldater på vakt.

Det var en ettermiddag i starten av september at mannen tidlig i 20-årene kom kjørende til den militære delen av flyplassen i Rygge.

Ifølge tiltalen, som NRK først omtalte, var han blant annet iført en kamuflasjefarget hette og en buff eller hals som var trukket delvis over ansiktet, da han kjørte forbi sperringene på vei mot hovedporten.

– Egnet til å skape frykt

Episoden skal ha skjedd før flyplassområdet ble tatt i bruk i forbindelse med den storstilte Nato-øvelsen Trident Juncture.

Mannen skal også ha hatt en våpenkopi liggende synlig i bilen da han stanset ved hovedporten inn til flystasjonen, og ble konfrontert av to soldater som hadde ansvar for adgangskontrollen.

«Hans handlinger skremte to militære vaktsoldater på vakt i hovedporten, og hindret deres utførelse av tjenesten», heter det i tiltalen.

Nå må mannen møte i Moss tingrett i slutten av januar, og svare for anklager om overtredelse av både paragraf 43 i militær straffelov og paragraf 263 i straffeloven. Begge tiltalepunktene går under betegnelsen trusler.

« ... hans handlinger var fremført på en måte, og under slike omstendigheter at de var egnet til å skape alvorlig frykt», konkluderer statsadvokaten i tiltalebeslutningen.

Inntil sju år

Den øvre strafferammen for bruddet på militær straffelov er seks års fengsel, mens bruddet på den generelle straffeloven kan medføre bøter eller fengsel i inntil ett år.

De to lovbruddene ses imidlertid i sammenheng av påtalemyndigheten, og dermed risikerer mannen i ytterste konsekvens en sjuårig fengselsstraff.