Kan være inhabile i gatenavn-saken

Flere av politikerne i Fellesnemnda, som skal behandle navneendringene i nye Moss kommune, er bosatt i de berørte gatene.

Som Dagsavisen Østfold tidligere har skrevet, kommer fire gater til å ha samme navn etter en sammenslåing av Moss og Rygge: Bergstien, Industriveien, Skogstien og Vardeveien.

Det strider imot loven, så derfor må én eller begge av gatene som deler navn få dette endret innen 1. januar 2020.

I tillegg til de fire nevnte gatene, finnes det ytterligere 12 gater i hver av kommunene som Fellesnemnda har pekt ut som problematiske, og som det vil bli vurdert å endre.

En egen komité skal komme med forslag til de nye gatenavnene, men disse forslagene skal behandles politisk i Fellesnemnda, som altså får det siste ordet.

Der sitter blant andre SV-politiker Anne Aga, som bor i Vardeveien i Rygge. Det har hun gjort siden 1980. Hun tror derimot ikke at denne personlige tilhørigheten til saken vil være noen hindring.

– Men hvis noen andre mener at jeg er inhabil, vil jeg avstå fra å stemme. Det er ikke noe problem for meg å gjøre det. Det er heller ikke slik at jeg absolutt må bo i Vardeveien. Hvis flertallet bestemmer noe annet, godtar jeg det, forteller hun.

Tre varamedlemmer

Også vararepresentantene Bjørn Mikarlsen (H) og Hilde Pettersen (Ap) bor i Vardeveien i Rygge.

I tillegg bor Maria Molteberg Wiborg, nok en vararepresentant for Ap, i Bergstien i Moss – en annen av de berørte gatene.

Heller ikke hun tror denne lokale tilhørigheten til flere av Fellesnemndas medlemmer vil ha noen betydning for saken.

– Jeg tror ikke det fører med seg noe inhabilitet, men det blir en eventuell debatt som nemnda i så fall må ta. Personlig har jeg ikke noe imot å stå utenfor i denne saken, hvis det skulle bli aktuelt. Jeg tror vi uansett skal klare å finne gode løsninger, sier hun.

Hun har ingen problemer med å godta at gata hun bor i kan ende opp med å få et nytt navn.

– Det er helt greit. Uansett hva gata heter, bor vi på samme sted, sier hun.