KOSTBART: Dersom du eier et registrert kjøretøy som ikke er forsikret må du fra og med 1. mars ut med 150 kroner dagen i gebyr.

– Kan stanse «slubbertene» tidligere

Fra og med 1. mars må du betale gebyr på 150 kroner dagen om du ikke har trafikkforsikring på bilen din. – Skjønner ikke at folk tør å kjøre uforsikret, sier NAF.

Trafikkforsikring er lovpålagt for alle registrerte kjøretøy, men likevel mangler dette på godt over 80.000 – eller 2,1 prosent – av de forsikringspliktige kjøretøyene i Norge.

– Det er et altfor høyt tall. På samme tid i fjor var det riktignok oppe i 3,4 prosent, så det går riktig vei, men vi ønsker oss lenger ned, sier direktør Roger Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

«Money talks»

Før jul vedtok Stortinget å innføre gebyrer for uforsikrede kjøretøy, og forskriften trer i kraft i morgen. Det betyr at alle som eier en registrert, uforsikret personbil må ut med 150 kroner per dag inntil de har tegnet forsikring eller avregistrert bilen.

– Vi tror på vesentlig bedring når vi begynner å sende ut fakturaer, slik de har gjort i Sverige i over 40 år.

– Det er noe som heter «money talks», og dette er en totalt unødvendig ekstrakostnad som lett kan unngås ved å kjøpe forsikring eller levere inn skiltene. 150 kroner dagen blir til 1.500 kroner på ti dager, og så videre, sier Stenseth.

Hvert år betales det ut 150 millioner erstatningskroner i saker der uforsikrede kjøretøy er involvert.

– Når noen stikker av fra en ulykke eller mangler forsikring må det likevel betales, og det er det da du og jeg som gjør gjennom forsikringspremien. Et annet tankekors er at jo flere som betaler forsikring, jo billigere blir det for den enkelte, sier TFF-direktøren.

– Usosialt

Han peker samtidig på at uforsikrede kjøretøy ofte er eldre og trafikkfarlige.

– Gebyret kan være en motivasjon for å avregistrere eller vrake biler som utgjør en større trafikkrisiko, sier Stenseth.

Også NAF, som representerer tusenvis av norske bileiere, er godt fornøyde med den nye gebyrordningen.

– Det er en uting at folk ikke forsikrer bilene sine, og usosialt at de som har ting på stell må betale for det, sier seniorrådgiver André Fimreite i NAF.

– Jeg har aldri skjønt at folk tør å kjøre uforsikret, og jeg tror mange ikke er klar over det juridiske ansvaret de sitter med om de havner i en trafikkulykke. Man kan få en milliongjeld til forsikringsselskapene om man er skyld i store materielle skader eller personskader.

Hastesak

Fimreite mener gebyrordningen, sammen med at årsavgiften nå er bakt inn i forsikringen, kan bidra til at man oppdager de som sluntrer unna tidligere.

– Før kunne det gå måneder og år før de som kjørte uten forsikring ble oppdaget. Nå blir det et mer effektivt system, som vi håper fører til at «slubbertene» blir stanset tidligere.

Østfold er blant verstingfylkene når det gjelder trafikkforsikring, med en andel på 2,25 prosent uforsikrede kjøretøy.

– Nå har østfoldingene en gyllen mulighet til å vise seg fra en god side og få ned denne prosenten, sier Roger Stenseth i TFF.

– Man har fortsatt tid på seg, men 1. mars er rett rundt hjørnet, så det brenner et blått lys. Dette handler ikke først og fremst om gebyret, men om at konsekvensene av å kjøre rundt uten forsikring kan bli voldsomme, sier Roger Stenseth.

FAKTA

* Alle som eier et registrert kjøretøy er forpliktet til å ha gyldig forsikring – uavhengig om kjøretøyet benyttes eller ikke.
* Fra 1. mars 2018 påløper et gebyr på 150 kroner til personbileiere for hver eneste dag kjøretøyet er uforsikret. For traktorer, mopeder og veteranbiler er gebyret på 50 kroner dagen, mens buss- og lastebileiere må ut med 250 kroner.
* Formålet med gebyret er å motivere uforsikrede til å tegne lovpålagt forsikring.

Antall kjøretøy uten gyldig trafikkforsikring (andel av kjøretøy totalt i prosent):
* Østfold: 4.880 (2,25)
* Akershus: 9.639 (2,01)
* Oslo: 8.098 (1,97)
* Hedmark: 4.143 (2,17)
* Oppland: 4.009 (2,17)
* Buskerud: 5.725 (2,41)
* Vestfold: 3.937 (2,19)
* Telemark: 3.497 (2,48)
* Aust-Agder: 2.142 (2,30)
* Vest-Agder: 2.930 (2,23)
* Rogaland: 6.299 (1,97)
* Hordaland: 6.717 (2,05)
* Sogn og Fjordane: 1.522 (1,65)
* Møre og Romsdal: 3.463 (1,65)
* Nordland: 4.037 (2,03)
* Troms: 2.740 (2,0)
* Finnmark: 2.157 (3,07)
* Svalbard: 161 (10,01)
* Trøndelag: 7.679 (2,15)
* Norge: 83.811 (2,10)

Kilde: Trafikkforsikringsforeningen