Kan bli tvunget til å kutte i frivilligheten

– Moss kommune sier de skal satse på frivillighet. Nå gjør de det motsatte i stedet.

Det sier Ingvild Vatne, leder av Home-Start Familiekontakten (HSF) i Moss.

Organisasjonen består av rundt 70 frivillige som hjelper småbarnsfamilier i distriktet med ulike utfordringer. I 2019 hadde de søkt om 1.030.000 kroner i støtte fra kommunen, som i stedet ønsker å gi dem 205.000 kroner mindre. Det tilsvarer alle driftsutgiftene deres.

– Det er dramatisk for oss, sier Vatne.

I år fikk de en liten økning i pengestøtten fra kommunen. Denne blir ikke foreslått videreført. Dermed ligger det an til at støtten kuttes neste år.

Færre kan få hjelp

Vatne forklarer at årets ekstrabevilgning gjorde at de kunne øke lønna til sine to ansatte. Nå ligger den an til å nedjusteres tilbake.

– Alternativet er at vi må kutte i stillingsprosentene. Det betyr at vi får hjulpet færre familier, sier Vatne.

Hun er svært skuffet over at kommunen ikke ønsker å gi dem pengene de har søkt om.

– Det er kjempetrist. De sier at de skal satse på frivillighet, men dette er i stedet å trekke penger fra frivilligheten, sier HSF-lederen.

Home-Start Familiekontakten (HSF) drives av Moss og Omegn Kvinneråd. De har også ansvaret for Frivilligsentralen, Eldreliv og Velferdssentralen for eldre. Sammen med HSF søkte de om nærmere halvannen million kroner, som det ikke ble bevilget penger til i rådmannens 2019-budsjett.

Går utover de frivillige

Frivilligsentralen får 948.540 kroner, til tross for at de hadde søkt om 540.000 kroner mer.

– Det betyr at vi må redusere i aktivitetene våre, forteller leder Torill Sørenssen.

Hvilke konkrete aktiviteter som er berørt er foreløpig ikke klart, men de mest kostbare ligger dårligst an. I tillegg kan det komme kutt i belønninger til de frivillige, som for eksempel gratis mat. Frivilligsentralen hadde også søkt om penger til en ekstra 50 prosent stilling. Den får de nå ikke.

– Vi må snu hver krone for å beholde alle aktivitetene våre, sier Sørensen.

Også Frivilligsentralen fikk en ekstrabevilgning i år, som ikke foreslås videreført.  
– Kommunen sier de satser på frivilligheten, men så gir de mindre penger til oss. Det henger ikke helt på greip, sier Sørensen og deler med det Vatnes skuffelse.

Eldreliv, som klarte seg uten en ekstrabevilgning, ligger an til å få 131.000 kroner mindre enn de hadde søkt om.

– Det betyr trolig at vi må kutte i de daglige utgiftene, forklarer leder Therese Lerstad.

Helene Molvig, leder av Fontenehuset Rygge, er også rammet av kuttene.
Foto: Kenneth Stensrud Helene Molvig, leder av Fontenehuset Rygge, er også rammet av kuttene.

Frykter uforsvarlig drift

Varmestua ligger også an til å få mindre penger enn de har søkt om.

Det samme gjør Fontenehuset Rygge, som ikke baserer seg på frivillighet.

De har søkt om 800.000 kroner fra både Moss og Rygge, men rådmennene vil kun gi dem halvparten.

Fontenehuset har allerede fått en halv million kroner mindre pengestøtte fra Helsedirektoratet i år - et kutt som trolig vil øke i 2019.

– Skulle det bli en realitet, har vi nærmest en umulig oppgave foran oss, som over tid gir stor kvalitetsreduksjon og deretter uforsvarlig drift, forteller leder Helene Molvig.

Det vil i så fall ramme fem ansatte, over hundre medlemmer og deres nettverk, ti arbeidsgivere og fire studiested, slik situasjonen er i dag.

Ifølge Molvig hadde Fontenehuset Rygge et daglig oppmøte på over 17 medlemmer forrige måned.

– Ringvirkningene videre vil kunne bli økt press på NAV, kommunale tjenester innen psykisk helse og rus, tjenestekontoret, hjemmetjenesten, krisesenter og barnevern, legger hun til.