Hoëgh Eiendom har tilbudt seg å bygge skolen, for å så leie ut lokalene til staten.

Jobber videre med lobbyvirksomheten

Lokalpolitikere prøver å selge inn Moss som det ideelle stedet for en ny politihøyskole. Torsdag kom lederen av kommunal- og forvaltningskomiteen på besøk.

Regjeringen ga Justis- og beredskapsdepartementet i oppdrag å utrede en omlokalisering av politihøyskolens virksomhet den 17. februar i år.

– Det er imidlertid altfor tidlig å konkludere med om, når og hvor den eventuelt skal flyttes, kommenterte justisminister Per-Willy Amundsen i slutten av mars.

Da kalte han det «prematurt» å konkludere med en flytting basert på planene som foreligger i Moss. Lokalt er derimot selvtilliten høy.

– Det er rundt seks lokasjoner som har kastet seg på i kampen. Jeg har absolutt trua på at vi skal være én av de tre som departementet har sagt de skal velge ut for å vurdere opp mot hverandre. Det er ingen av de andre prosjektene som er så gryteklare som oss, og som kan realiseres i løpet av en toårsperiode etter at en beslutning er tatt, sier ordfører Tage Pettersen (H).

Mange arbeidsplasser

Moss kommune har nemlig allerede regulert inn en høyskole på den aktuelle tomta på Verket, mens Höegh Eiendom står klare med spaden. Ordføreren opplever dessuten at hele det politiske miljøet i Moss og Østfold står samlet om planene.

Ifølge en ringvirkningsanalyse vil det å få en politihøgskole til Moss kunne gi rundt 600 årsverk. Til sammenligning sørget den nylig nedlagte Moss lufthavn Rygge for rundt 1.000 arbeidsplasser, ifølge flyplassen selv.

– Dette er én av to store prosjekter i mossedistriktet for tiden, som vil gi en utrolig ringvirkningseffekt, sier Pettersen.

Det andre prosjektet er etableringen av AIM Norway i Rygge, hvor de planlegger å vedlikeholde motorene til Forsvarets nye F-35-jagerfly.

Nytt besøk

Lokale krefter har drevet lobbyvirksomhet inn mot Oslo i lang tid nå, i håp om å overbevise sentrale beslutningstakere om å flytte Norges Politihøgskole ut av lokalene i Majorstua og ned til Verket i Moss.

Sist ut i rekken av politikere som er blitt presentert høyskoleplanene, er stortingsrepresentant Helge André Njåstad (FrP).

Han leder kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, og er en sentral person når det kommer til å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Torsdag fikk han en befaring på Verket sammen med noen av dem som har dratt mest for å få høyskolen til Moss: Ordfører Tage Pettersen (H), stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H), Jan Erik Kristiansen i Höegh Eiendom og prosjektleder Svein Holtan.