Ingen endring i eiendomsskatten i Rygge

Det blir ingen endring i eiendomsskatten i 2019. Det sier rådmann Ivar Nævra i Rygge kommune, som har lagt fram et stramt budsjett, preget av at Rygge og Moss blir til Nye Moss fra 1. januar 2020.

– Det blir ingen store sprell, og det er ikke tid for å gjøre de store investeringene i kommunens siste budsjett. Det er mer naturlig at Rygge og Moss samordner de store satsingene. Som for eksempel ved at Fellesnemnda Moss Rygge allerede har vedtatt at det skal bygges 48 helt nye demensplasser på Grindvold Hageby, sier Ivar Nævra.

Eiendomsskatten

Han forteller at det ikke vil bli endringer i eiendomsskatten i 2019. Satsen er 3,2 promille. mens e-skatten i Moss er på 3,95. Fra 2020 skal e-skatten i de to kommunene harmoniseres ved at takstgrunnlaget skal fornyes. Det betyr at samtlige eiendommer i Moss og Rygge, anslagsvis noe mer enn 17.000, skal takseres på nytt. Arbeidet skal etter planen starte opp tidlig neste år.

Fontenehuset får mindre

Rådmann Nævra foreslår at Fontenehuset i Rygge skal få 400.000 kroner. Det er halvparten av det som Fontenehuset har søkt om.

– Jeg er ikke særlig glad for den innsparingen, sier Finn A. Jensen (KrF). Han var en sterk pådriver for å få Fontenehuset til Rygge, og mener at dette tilbudet har vært så vellykket at det sparer kommunen for store beløp årlig.

– Det er omkring 60 aktive brukere av Fontenehuset. Mange av dem sliter psykisk, og dette lavterskeltilbudet fører til at brukerne får en meningsfull hverdag, som også forbereder flere av dem til å ta initiativ for å komme i jobb. Fontenehuset i Rygge har fått stor oppmerksomhet fra andre kommuner, og det har vært politisk enighet om at dette er et positivt tiltak for både Rygge og omegnskommunene. Jeg håper at kommunestyret vil gå inn for en høyere bevilgning, sier Jensen.

– Vinnere

Skoler og barnehager fremstår som budsjettvinnere i Rygge. En ny bemanningsnorm, som Stortinget har vedtatt for barnehager, fører til en bemanningsøkning på 2,6 stillinger.

Fra og med skoleåret 2019–20 innføres den endelige lærernormen for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå. Rygge startet dette arbeidet i inneværende år, og vil fortsette dette i 2019. Innenfor sektoren for skole, oppvekst og kultur vil Rygge kommune ha 373 stillinger i 2019. Det er en økning på fem stillinger (inkludert de 2,6 stillingene i barnehagesektoren) fra 2018.

Sammen med Moss kommune planlegges det også et stort byjubileum i 2020. Rådmannen har satt av nær seks millioner kroner til jubileet, mens Moss kommune skal bidra med nær 12 millioner.

– Er dette vel anvendte penger?

– Ja. Vi må se på dette som en kultursatsing. Jeg tror det er behov for en skikkelig markering av et viktig jubileum, som også innbefatter at vi er i startfasen av å bygge en helt ny kommune, sier Ivar Nævra.

Rygge formannskap behandler budsjettforslaget 22. november, og det endelige budsjettet blir vedtatt av kommunestyret 13. desember.