- Det er tvilsomt om Rygge kommune bevilger penger til Visit Moss hvis selskapet blir slått konkurs, sier ordfører Inger-Lise Skartlien. FOTO: HANNA K. SOMMERSTAD

- Ikke pliktig til å betale

- Vi har ikke bevilget noen penger til Visit Moss ennå. Men rådmannen har foreslått at vi viderefører tilskuddet på 290.000 kroner inn i 2015, sier ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) i Rygge kommune.

Hun forteller at kommunen hadde vurdert å slutte å kjøpe turisttjenester fra Visit Moss allerede før det ble foreslått en styrt avvikling på eiermøtet i desember.

- Siden det ikke er fattet noe kommunalt vedtak, er det ikke klart at det blir en slik bevilgning som rådmannen har foreslått, sier ordfører Skartlien.

- Skulle ikke dette vært vedtatt på budsjettmøtet i kommunestyret før jul?

- Det ble ikke gjort noe bevilgningsvedtak i budsjettmøtet, og derfor må vi ha et ekstraordinært formannskapsmøte i januar for å drøfte Visit Moss.

- Når?

- Jeg skal ta kontakt med gruppelederne for å se om vi kan finne en egnet dato; sannsynligvis i midten av januar.

- Hva skjer med bevilgningen på 290.000 kroner hvis en eller flere kreditorer begjærer selskapet konkurs?

- Det vet jeg foreløpig ikke. Men rådmannens forslag er betinget av en styrt avvikling. En logisk konsekvens av en konkursbegjæring er vel at forutsetningene for bevilgningen er borte. Men dette er ennå ikke klarlagt og er et av spørsmålene som må avklares på formannskapsmøtet, sier Inger-Lise Skartlien.

 

Usikker

Verken ordfører Tage Pettersen eller rådmann Bente Hedum i Moss kommune er sikre på om det er riktig å utbetale et bevilget beløp på drøyt 600.000 kroner hvis Visit Moss blir slått konkurs.

- Vi må ha en gjennomgang av de juridiske sidene når det gjelder å utbetale pengene til selskapet. Bevilgningen er gitt som en driftsstøtte, og det er ikke gitt at den kan overføres hvis det blir en konkursbegjæring, sier Tage Pettersen.

Bente Hedum forteller at beløpet ennå ikke er overført til avviklingsstyret i Visit Moss, og regner ikke med at kommunen er pliktige til å utbetale beløpet hvis det blir en konkurs.

- Politikerne må i tilfelle gjøre et spesifikt vedtak om utbetaling. I så tilfelle må vi innkalle til et ekstraordinært formannskapsmøte i januar, sier rådmann Hedum.

 

Mangler informasjon

Advokat Even Rønvik leder avviklingsstyret, og han forteller at det blir et nytt styremøte mandag 5. januar.

- Da regner jeg med at vi må noen avgjørelser, men vi mangler fortsatt en del informasjon. Det er fortsatt mulig å melde inn krav til selskapet.

- Har dere mer penger til rådighet enn de beløpene som Moss og Rygge har signalisert at de vil bidra med?

- Nei. Det er til sammen omkring 900.000 kroner fra de to kommunene. I tillegg er det en scene som vi regner med å få solgt.

- Er det i så fall sannsynlig at kreditorene blir tilbudt mindre enn 50 prosent av sine krav ved en frivillig akkord?

- Ja.

- Hva skjer hvis kommunene trekker sine bevilgninger ved en eventuell konkurs i selskapet?

- Da blir det kort og godt mindre å fordele til kreditorene, sier Even Rønvik.