Hva vil skje med Ryggenavnet?

2019 blir det siste året der Rygge er egen kommune. Vil da Ryggenavnet forsvinne for godt?

– Det er et godt spørsmål. Rygge består jo av en rekke tettsteder, som blant annet Larkollen, Halmstad, Ekholt, Øreåsen og Festelandet. Disse stedsnavnene blir jo beholdt. Men navnet Rygge forbindes ofte med Rygge kirke og området rundt bygdetunet. Det er sannsynligvis her vi fortsatt får beholde Ryggenavnet. Ellers er det ikke mye igjen av det vi i dag forbinder med Rygge, sier historiker, og tidligere kommunestyremedlem, Magne Berggren. Han har blant annet skrevet det tredje bindet om Rygges historie. Det omhandler tida fra 1800 til 1980, og kom ut i 1990.

– Særpreg

Berggren var motstander av kommunesammenslåingen med Moss, og mener at særpreget ved Rygge kommune nå forsvinner.

– Jeg er redd for at Rygge blir slukt av Moss. Jeg ser ikke på dette som en sammenslåing av to likeverdige kommuner. Det er mer enn utvidelse av Moss kommune. Hvis det hadde blitt en ny kommune bestående av Moss, Rygge, Våler og Råde, så ville vi ha fått tilbake den gamle kommuneenheten i distriktet. Men jeg frykter at tjenestetilbudet blir dårligere for Rygges innbyggere når kommunen snart blir en del av Moss, sier Magne Berggren.

– Bør leve videre

Knut Funderud har tidligere vært leder av Rygge Museum og Historielag i 13 år, og har skrevet flere artikler og hefter om Ryggehistorien.

– Jeg mener at Ryggenavnet bør leve videre. Eldre innbyggere i kommunen tenker nok på området rundt jernbanen som det opprinnelige Rygge. Og jeg vurderer også hele Halmstadregionen som Rygge. Her har det vært større bondegårder, og Rygge var jo opprinnelig en bondebygd.

Knut Funderud forteller at bygda tidligere het Ryggiof; et navn som var i bruk opp til slutten av middelalderen, rundt 1500-tallet. I likhet med Magne Berggren ser han det som sannsynlig at det er kirken, prestegården og bygdetunet som blir bærere av Ryggenavnet i framtida.

– Er du glad for kommunesammenslåingen?

– Nei. Jeg sto på stand for å samle underskrifter med krav om en folkeavstemning. Men det ble blankt avslått av politikerne. Jeg mener at folkeavstemning ville vært en demokratisk måte å få avgjort om befolkningen virkelig ønsket en kommunesammenslåing, sier Funderud..

Gullsporen

Men han gleder seg over at den kjente gullsporen nå kommer i byvåpenet til Nye Moss kommune. Originalen til gullsporen er godt bevart på Kulturhistorisk museum i Oslo. Men den vil bli lånt ut til Moss i forbindelse med byjubileet i 2020.  Fra 1. januar 2020 skal gullsporen erstatte mossekråka som byens våpenskjold. Gullsporen ble funnet på gården Rød ved Værne kloster i 1872. Den er regnet som det mest fornemme av alle gjenstandsfunn fra vikingtiden.

 

paul.norberg@dagsavisen.no