Vil kunne rives: Dersom Statens vegvesen får det som de vil, må Hotell Jeløy Radio rives i forbindelse med den ferjefrie fjordkryssingen mellom Moss og Horten.

Huset hvor regjeringsforhandlingene pågår kan bli jevnet med jorda

Hvis Statens vegvesen får det som de vil, er det bye bye til Hotell Jeløy Radio, hvor regjeringsforhandlingene pågår i disse dager.

74 milliarder kroner, det vil si dobbelt så dyrt som det dyreste prosjektet i Nasjonal Transportplan (2018-2029), er hva det er estimert at en bruforbindelse mellom Jeløy og Horten vil koste. I den prisen er en tunnel fra en kunstig bygget øy utenfor Tronvik til Rosnes inkludert, samt videre veiforbindelse over kanalen og til Mosseskogen.

– Det er stillstand i prosjektet nå, men så lenge det ligger hos samferdselsministeren kan vi ikke gi oss. Vi kunne latt prosjektet ligge, men det er en skummel strategi. Og vi vil ikke gå i «jernbanefella», sier Gisle Haakonsen, med henvisning til InterCity-utbyggingen.

Haakonsen er en av fire ledende aksjonister i «Nei til fjordkryssing via Jeløy».

– Alle er imot: Lokalbefolkning, lokalt næringsliv, alle partier i Moss og alle Østfolds stortingsrepresentanter, men veivesenet (SVV) vil bare utrede alternativer ingen vil ha, sier han.

Langtunnel er ønskelig

Aksjonsgruppa ble opprettet for fire år siden, og har jobbet aktivt inn mot Stortinget og regjeringen for å hindre at det bygges en bru fra Jeløy og over til Horten. Statens vegvesen har allerede gjort en Konseptvalgsutredning (KVU) med tre alternativer. Nullalternativet er å forbedre dagens ferjetilbud. De to andre alternativene er henholdsvis bruforbindelse til Jeløy Radio (som i så fall må rives) og tunnelforbindelse som kommer inn ved Bredebukt og opp i dagen på Rosnes.

Kvalitetssikringen (KS1) som er gjort av et eksternt firma, konkluderer med at brua ikke bør bygges, og at tunnelalternativene bør utredes nærmere. Her er det snakk om to forslag; den nevnte, korte tunnelen til Rosnes og en langtunnel fra E 6 direkte til E 18.

– Det er bare langtunnelen som ikke vil ødelegge Mosseskogen og landskapet på Jeløy, sier Haakonsen.

Ønsker fortsatt ferjefritt

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) er en av dem som har jobbet aktivt inn mot sitt eget parti i denne saken.

– Jeg har vært tydelig på at den anbefalte løsningen fra SVV ikke er ønsket i Mosseregionen, skriver Pettersen i en e-post, men understreker at kritikken ikke er rettet mot ideen om ferjefri fjordkryssing, snarere om lokaliseringen.

– Utgangspunktet har hele tiden vært at mange ønsker en ferjefri fjordkryssing. Så er det først etter at KVU/KS1 ble ferdig at man så hvilke alternativer fagmiljøene anbefaler. Og det er i denne sammenheng motstanden har kommet. Ikke motstanden mot ferjefri kryssing, men motstanden mot de inngrepene den foreslåtte løsningen har, skriver han.

Haakonsen mener at det vil være skadelig både for bebyggelse på Tronvik, i Mosseskogen og for verneverdige områder dersom veivesenet med tiden får grønt lys for byggingen.

– Det vil være 46.000 biler i døgnet og den støyen vil vi høre i hele området, sier han.

I forbindelse med regjeringsforhandlingene, som i disse dager pågår i et bygg som står i fare for å bli revet, håper Haakonsen at det vil bli lagt inn en prosjektstans i regjeringserklæringen.

– Det kan like gjerne stanse nå for å spare penger på videre utredninger, slår han fast.

Det har ikke lyktes Dagsavisen å få en kommentar fra Statens vegvesens prosjektleder til denne saken.