Harald Fløgstad (H) er i dag Høyres gruppeleder i Rygge. Han kjemper mot Jørn Roald Wille og Sissel Rundblad om å bli partiets ordførerkandidat i Moss.

Harald Fløgstad seiler opp som Høyres ordfører-favoritt i nye Moss kommune

Flest medlemmer i Moss Høyre vil ha en Rygge-mann som ordfører etter neste kommunevalg.

Harald Fløgstad, nåværende gruppeleder i Rygge Høyre, fikk klart flest stemmer i en intern avstemming i Rygge Høyre.

47,5 prosent ble oppslutningen hans, mens Jørn Roald Wille og Sissel Rundblad, begge fra Moss, fikk henholdsvis 28,3 og 24,2 prosent.

– Et tydelig signal

Fløgstad er svært fornøyd med resultatet.

– Det er fantastisk hyggelig, særlig det at det fremstår som et såpass tydelig resultat. Det var overraskende og en god tillitserklæring.

– Tror du det gir et klart signal til nominasjonskomiteen?

– Ja, jeg føler at dette er et tydelig signal fra medlemmene om hva dem tenker, svarer gruppelederen.

Ikke overrasket

Stortingsrepresentant Tage Pettersen var selv ordfører i Moss i seks år og sitter nå i nominasjonskomiteen. Han er mindre overrasket over resultatet.

– Når Rygge-delen av Moss Høyre har én kandidat og mossedelen har to, så er det ikke veldig overraskende at resultatet blir slik, sier han.

Ifølge Pettersen deltok rundt 40 prosent av Moss Høyres totale medlemskap på avstemmingen, som ble gjennomført anonymt.

Tror på avgjørelse 2. juli

Avstemmingen er ment å være et rådgivende verktøy, som nominasjonskomiteen skal ta med i vurderingen sin. Hver kandidat har også vært inne til et par intervjuer med komiteen.

– Jeg vet vi vil leve godt med alle tre, uavhengig av hvem av dem som ender opp på topp, sier Pettersen diplomatisk.

Komiteen vil presentere den endelige kandidaten til hvem de mener bør styre kommunen etter valget i 2019 i god tid før nominasjonsmøtet i august.

– Vi vil forsøke å konkludere på møtet vi skal ha 2. juli og legge fram vår innstilling da. Deretter vil sikkert den kandidaten vi velger drive litt valgkamp fram mot nominasjonsmøtet. Så får de to som ikke når opp vurdere om de vil fremme sitt kandidatur på møtet eller ikke, sier Pettersen.

Pekte selv ut Sissel Rundblad

Han ønsker ikke å kommentere hvem han mener stiller sterkest per i dag, men pekte selv ut Sissel Rundblad som sin ordførererstatter i Moss da han var aktuell for Stortinget.

– At jeg pekte ut Sissel den gangen var helt naturlig. Da var det fokus på daværende Moss Høyre, og tanken var at hun skulle bygge seg opp som en kandidat til det kommende kommunevalget.

– Tror du velgerne i Moss vil godta at Høyre stiller med en ordførerkandidat fra Rygge, dersom det blir tilfellet?

– Det er umulig å spå, men det er noe av det vi må vurdere. Jeg tror det kan slå begge veier, svarer Pettersen.