Elever fra Hoppern skole. FOTO: HANNA K. SOMMERSTAD

Har nådd nesten alle mål for mosseskolen

Mosseskolene presterer godt, sammenlignet med resten av fylket og landet. Det viser en tilstandsrapport som ble lagt fram i går.

- Det beste med skolen er helt klart det å få nye venner som man møter hver dag.

Det sier åttende- og niendeklassinger ved Hoppern ungdomsskole på Jeløy.

Selv om de klager over trange og dårlige lokaler på skolen, og forteller at de har måttet forlate klasserommene på grunn av for dårlig ventilasjon, er de stort sett fornøyde med å være Hoppern-elever.

 

Vanskelige karakterer

Og de er ikke alene. Under skole­konferansen i går la kommunen fram årets tilstandsrapport for mosseskolene. Der kom det fram at det står bra til med elevenes psykiske og faglige skolehverdag (se faktaboks).

På nasjonale prøver scorer mosseelevene jevnt over bedre enn snittet for Østfold, og omtrent på linje med landsgjennomsnittet.

Elevene fra Hoppern forteller om et godt læringsmiljø, men at nettopp karakterer kan være vanskelig å forholde seg til.

- Jeg syns det er fint at lærerne bruke ulike metoder når de skal lære bort - at ikke alle gjør det samme, sier Trygve Butenschøn.

- Ja, men det at de jobber forskjellig, gjør noen ganger at det er vanskelig å vite akkurat hva som kreves for å få en god karakter i et fag, supplerer Amalie Sunde.

Mathias Hansen syns også det kan være vanskelig med karakterene.

- Det kan være veldig demotiverende å få en dårlig karakter, særlig hvis du føler du har lest mye og tror at prøven har gått bra, sier han.

Gjennom resultater fra avsluttende eksamener i tiendeklasse viser tilstandsrapporten også her at mosseelevene får bedre karakterer enn snittet for Østfold.

I norsk hovedmål og sidemål scorer de også bedre enn landsgjennomsnittet. Men i engelsk får de dårligere karakterer enn gjennomsnittet for Norge.

 

Mye for lite

I kommunen er både stab og politikere fornøyde med resultatene.

- Dette viser at vi får til mye på tross av begrensede ressurser. Det er ingen hemmelighet at det ikke blir noen romsligere økonomi framover, men jeg syns lærere og rektorer fortjener mye skryt for at de leverer gode resultater og driver effektivt, sier Sindre Westerlund Mork (V), som er leder for skole-, oppvekst- og kulturutvalget i kommunen.

Han er imidlertid spent på å se resultatene fra årets tiendeklasseeksamener, for å se om pilen peker mer i riktig retning hva gjelder engelskkarakterene.

- Det blir avgjørende for hvilke tiltak vi eventuelt skal sette inn, sier han, og viser til at det i tilstandsrapporten anbefales å vurdere tiltak for å bedre engelsknivået til tiendeklassingene.

 

Antimobbing

Under gårsdagens presentasjon kom det også fram at tallene for mobbing kan være noe høyere enn det som ble presentert i rapporten, hvor Elevundersøkelsen viser at kommunen i utgangspunktet ligger rett under landssnittet på barneskolen, mens de ligger akkurat på snittet på ungdomsskolen.

- Det kan komme av at vi 1. januar i år innførte Olweus­programmet mot mobbing på alle mosseskolene. Økt fokus vil antakelig gi høyere rapporteringstall i en periode, før vi forhåpentligvis ser at tallene går ned igjen, sier fagkoordinator for skolene, Torstein Lirhus, som er en av dem som har utformet rapporten.

- Olweus-tallene viser at vi ligger nærmere landsgjennomsnittet - altså ikke så lavt som Elevundersøkelsen viste, sier rådgiver for skolesektoren, Tore Hangerhagen, som også har vært med på rapportarbeidet.

De forteller videre at ­kommunen har som mål at alle skoler skal bli såkalt «Olweus-sertifisert» innen april neste år.

Elevene på Hoppern forteller at de har gode erfaringer med opplegget. Mathias Hansen sier han ser lite mobbing på skolen, og Trygve Butenschøn forteller at elevene bytter plasser i klasserommet annenhver uke, som en del av programmet. Hansen supplerer:

- Vi har også avsatte timer til å snakke om mobbing. Det tror jeg er veldig bra, for da får lærerne vite mer om hvordan elevene faktisk har det, sier han.