Ny detaljert utredning foreligger: Norsk Bane jobber nå med en detaljert utredning av den alternative jernbanetraseen fra Sandbukta til Såstad. De ønsker dialog med kommunen og med næringslivet, men kommunen ønsker ikke å delta.

Har konkret alternativ klart, men kommunen vil ikke lytte

Den alternative jernbaneutredningen bestilt av aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss er klar. Men kommunen takker nei til et møte.

På bakgrunn av en pengeinnsamling, har Bedre Byutvikling Moss kunnet hyre Norsk Bane for å utrede den alternative jernbanetraseen som går i langtunnel fra Sandbukta til Såstad. Nå er de kommet på banen, og har invitert Moss kommune til et dialogmøte for å informere de relevante fagavdelingene om alternativet til Bane Nors planer.

– Med dette foreligger nå, trolig for første gang, et konkret og detaljert alternativ til planen til Bane Nor, skriver Jørg Westermann, daglig leder i Norsk Bane AS, i invitasjonen til kommunen, som er adressert rådmannen og ordføreren.

Ingen bolighus må rives

Norsk Bane foreslår blant annet en stasjon med mesteparten av plattformarealet i en åpen eller glassdekket sjakt 11-14 meter under nåværende terrengnivå. I motsetning til Bane Nors plan, som krever riving av 87 boliger, vil dette kun føre til riving av et fireetasjers kontorbygg, tre mindre næringslokaler og noen garasjer og uthus. Trolig ingen bolighus, men tre hus vil ha en viss risiko for setningsskader.

– Sammenlignet med planen til Bane Nor, vil banen bli kortere, tillate høyere hastigheter, ha større kapasitet, gi bedre driftsforhold for godstog gjennom Moss og til og fra Moss Havn og åpne for mye enklere løsninger for en ny riksvei 19, skriver Westermann i eposten til kommunen. Westermann er ingeniør og jernbaneekspert.

Henviser til Bane Nor

Jens Terkelsen, kommunalsjef for plan, miljø og teknisk, sier at han er gjort kjent med henvendelsen.

– Vi har drøftet den internt og vårt svar blir vel at vi henviser dem til Bane Nor. Vi i administrasjonen må jo være lojale overfor vedtakene som er gjort i bystyret. Hvis Bane Nor eller de folkevalgte synes dette er en god idé, og vil engasjere seg i det, så finner de ut av det, sier han.

Ordfører Tage Pettersen og rådmann Bente Hedum sier at de stiller seg bak kommunalsjefens svar.

– En tapt sjanse

Jørg Westermann reagerer på at kommunen ikke ønsker å stille på møtet.

– Nå må jeg avvente og se hva de sier, men hvis det er et definitivt svar, så vil jeg jo synes at det er en tapt sjanse for dem, sier han.

Drøftingsmøtet med Moss kommune er et tilbud om å finne løsninger ved den alternative utredningen, som er gode for kommunen og for næringslivet. Dersom kommunen ikke ønsker å stille, vil Westermann forsøke andre interessenter.

– Å ta det til Bane Nor er ett av flere alternativer. Det vi også vurderer er forskjellige partigrupper, nærings- og industri livet i Moss – og dem som er interessert i denne saken. Det er ingen plikt for noen, sier han, og forteller at de jobber mot klokka.

– Vi kan ikke vente lenger, for arbeidet må gå sin gang, og vi har i praksis bare en måned på oss. Vi har hatt tilsvarende prosesser andre plasser i landet, og der møter vi motsatte holdning – at de lokale er positive og vil det beste for byen sin.

Første utredning

Han forteller at dette er første gang det foreligger en utredning på et slikt detaljnivå, selv om de ennå ikke er helt ferdige. Det gjenstår noen kilometer, men deres forslag viser eksempelvis ned til millimeteren hvor en eventuell stasjon vil kunne ligge.

– På flere punkter er Bane Nors plan stikk i strid med Stortingets føringer. Den løsningen Bane Nor har fått godkjent betyr at man ikke får kjørt godstog til havna store deler av dagen. Havna i Moss vil være blokkert for godstrafikk om morgenen og ettermiddagen, påpeker Westermann.

Han har ledet Norsk Bane siden 2002.

Tidligere ferdig

– Og det har aldri vært utredet noe reelt alternativ. Det som har vært utredet før har vært varianter av den samme løsningen, mener han.

Dersom man skulle gå for denne løsningen, vil det forsinke byggingen med et halvt år til ett år. Dette er uproblematisk, mener Westermann.

– Selv om byggestarten kommer senere, vil byggetiden bli kortere slik at banen kan åpnes tidligere.

– Men er det håpløst å få gjennomført?

– Nei, ikke håpløst, men det er til tider ganske frustrerende. Bane Nor eier ikke jernbanen – de forvalter jernbanen på folkets vegne, og de burde gjort mer for å finne de beste løsningene.

– Ikke overrasket

Jonathan Parker i Bedre Byutvikling Moss, sier at han ikke er overrasket over svaret fra kommunen.

– Dette er en videreføring av ordførerens taktikk helt fra 2014: Lukke ører og øyne og holde seg for nesa for å unngå enhver debatt om bedre alternativer.

– Skandalen blir fullbrakt hvis ikke kommunens ledelse samarbeider med Norsk Bane og påkaller time out inntil utredningen foreligger, sier han.

Bane Nor er på sin side ikke gjort kjent med kommunens ønske om å «videresende» Norsk Bane til dem, og prosjekteringsleder for mosseutbyggingen, Trygve Sørbø Kvarme, sier at han ikke ønsker å si noe om hva de eventuelt vil gjøre dersom de får en henvendelse om et drøftingsmøte.